Bez dobrého pojištění nikdy neodjíždějte! 

Všem účastníkům jazykových kurzů doporučujeme velmi důrazně, aby se pojistili na celou plánovanou dobu pobytu. Standardní zdravotní pojištění je nedostačující, zvláště pro dlouhodobé studijní i turistické pobyty. Z běžného zdravotního pojištění jsou hrazeny náklady spojené s léčbou a ošetřením do výše nákladů shodných s ČR. Všeobecně platí, že byste základní léky měli mít s sebou! Pokud užíváte pravidelně předepsané léky z důvodu speciální léčby, doporučujeme vzít s sebou písemné lékařské vyjádření v angličtině, zvláště do zemí s vízovou povinností, a přiměřenou zásobu potřebných léků. V opačném případě může být velmi koplikované a náročné získat stejný lék v zahraničí a už vůbec ne pod stejným názvem. Zdravotní systémy ve vabraných destinacích se liší!
Více na:  www.cmu.cz  

Austrálie

OSHC /Overseas Student Health Cover/
Z nařízení australské vlády jsou všichni žadatelé o australské studentské vízum povinni uhradit OSHC – zdravotní pojištění, které je automaticky součástí dlouhodobého jazykového pobytu. Pojistné smlouvy zajišťují školy jako součást rezervace kurzu, spolupracují se zdravotními pojišťovnami v Austrálii, například – Alianz, Madibank Privat, Guard Me, BUPA, . . .! Každý student je povinen prokázat úhradu zdravotního pojištění již při podání žádosti o vízum, tzn. před odletem do Austrálie! V opačném případě to může být důvod k zamítnutí víza!

 • informace a kartu pojištěnce obdržíte za 2 týdny od podání žádosti
 • poradí škola nebo příslušná pobočka zdravotní pojišťovny v místě pobytu
 • pojištění OSHC musí pokrýt celou dobu pobytu v Austrálii
 • při prodlužování pobytu potřebnou částku doplatit na místě u australského imigračního úřadu DIMIA
 • pokud to neuděláte, riskujete zrušení studentského víza v krajním případě deportaci!
  /nepojištění studenti se lehce dostávají do finančních problémů v momentě, kdy potřebují například hospitalizaci – pobyt ve státní nemocnici i bez zákroku stojí až $250,00/den
 • pojištění platí od prvního vstoupu do země
  /doporučujeme neprodleně vyřídit registraci a zažádat o kartu pojištěnce, pojišťovna ji vystaví a zašle na adresu školy nebo hostitelské rodiny, kde budete ubytovaní cca do 2 týdnů/
 • Pozor! Pro pobyt 6 a více měsíců, máte nárok na zrušení pravidelných plateb zdravotního pojištění v ČR po předložení důkazu tj. studentského víza! Totéž platí pro platby sociálního pojištění!

 

Přehled o službách
Austrálie má odlišný systém zdravotního pojištění. Držitel zdravotní karty má nárok na základní zdravotní ošetření, akutní případy, nákup léků. Lékař při návštěvě vystaví potvrzení a účet za provedený výkon či nákup léků, následně vám pojišťovna částku proplatí, obvykle ještě ve stejný den. Počítejte však s tím, že ne vše máte pojišťovnou hrazeno!

Cena pojištění OSHC – cca 45.00AUD/osoba/měsíc

OSHC hradí

 • 100%  za zákrok vedoucí k hospitalizaci ve státní nemocnici /operace/ +  pobyt v nemocnici
 • naléhavý převoz do nemocnice
 • 100%  ambulantního ošetření /návštěva praktického lékaře/
 • 85% ošetření specialistou
 • některé ortopedické pomůcky
 • krevní testy a rentgen
 • léky do výše AUD 60,00 maximálně však AUD 150,00

 

OSHC nehradí

 • ošetření a návštěvu zubního lékaře
 • léčbu zdravotních problémů vzniklých před odjezdem
 • léčbu dlouhodobého onemocnění po dobu prvních 18 měsíců /např. cukrovka, apod.
 • nadstandardní péči ve státní nemocnici   /například 1 lůžkový pokoj, TV, apod.
 • zákroky spojené s těhotenstvím pokud je vaše vízum kratší než 3 měsíce
 • transport do rodné země
 • doplňkové služby – dentální, optické, fyzioterapie, apod.

 

Budete-li potřebovat jakékoliv vyšetření, navštivte praktického lékaře nebo státní nemocnici. Pouze v nezbytně nutném případě vás pošle lékař ke specialistovi, případně zajistí odbornou léčbu a vystavený účet vám pojišťovna obratem uhradí. Totéž platí i pro nákup léků – zaplatíte lékárně v hotovosti a pojišťovna vám následně léky proplatí. Účty za nemocnici jsou většinou zasílány přímo pojišťovně.
Více na: www.medibank.com.au

Nový Zéland

 • cizinci nemají nárok na bezplatnou zdravotní péči, jsou povinni uzavřít ZP před cestou!
 • Pozor! Při kontrole na letišti vás vyzve imigrační úředník k předložení dokladu o ZP, pokud ho mít nebudete, může to negativně ovlivnit jeho rozhodnutí, popřípadě i zákaz vstupu
 • pojištění zprostředkuje škola, pokud budete chtít, uhradíte stanovenou částku zároveň s kurzovným a po příjezdu vám škola zařídí kartu pojištěnce
 • pokud budete pojištění vyřizovat sami, tak stoprocentně na celou dobu pobytu s dostatečným krytím! Za banální záležitost můžete zaplatit velmi vysokou částku
 • mějte s sebou dobře vybavenou lékárničku plánujete-li cesty do odlehlých míst, lékařská péče není vždy dostupná nebo dost rychlá.
 • nepotřebujete zvláštní očkování ani vyšetření, v zemi se nejsou jedovatí živočichové, setkáte se jen s mořskými žahavkami nebo dravci
 • Pozor! Dobře se chraňte před silným slunečním zářením i v zimě!

Kanada / USA

 • proces financování je zdravotních služeb oproti ČR je velmi odlišný
 • návštěvu lékaře zaplatíte v plné výši dle poskytnuté služby /hotově, kreditní kartou, cestovním šekem/
 • doklad o zaplacení předložíte pojišťovně, která účet proplatí dle pojistných podmínek
 • při úrazu se k vám dostaví lékařská pomoc a úhrada za poskytnuté ošetření se řeší následně
 • kontakty na všeobecné i odborné lékaře najdete v místních žlutých stránkách
 • lékárny jsou dobře zásobené, poskytou i dobrou radu pro orientaci v cizích názvech jinak známých léků
 • kanadské školy zprostředkují zdravotního pojištění ve spolupráci s kanadskými pojišťovnami dle jejich sazebníků. Platbu provedete s platbou kurzu a zajistíte si tak klidnou cestu i průběh kontroly imigračním úředníkem po přistání na letišti. Bez předložení dokladu o pojištění vás do země nepustí nebo jen na omezenou dobu, kterou prokážete. Běžně někteří účastníci uhradí poměrnou část s úmyslem uhradit zbytek později, v ten moment však nastane problém. Imigrační úředník je oprávněn rozhodnout o délce vašeho pobytu, což se stává se dost často! Doporučujeme neriskovat! 

Evropa

 • potřebujete formulář ZP ČR – E111, sloužící v cizině k uplatnění nároku na ZP
 • občané ČR– plátci VZP mohou využít zdravotní karty pojištěnce pro EU, doporučujeme však připojištění
 • od 1.6.2004 občané ČR mají nárok na lékařské ošetření ve všech zemích EU

Anglie / Irsko 

Uznávají průkaz pojištěnce VZP/EU. Některé školy nabízí možnost připojištění + obvykle 24 hodinový „Emergency Service“ /pohotovost/, záleží na vás jak se rozhodnete. Tento typ pojištění bývá obvykle o něco dražší a zájemci o něj mohou požádat při podání přihlášky

Španělsko 

Počítejte se spoluúčastí – 40% při hrazení léků. Doporučujeme řešit komerčním připojištěním! Obvykle lékař vyžaduje hotovost, v tom případě striktně vyžadujete lékařskou zprávu a potvrzení o zaplacení, popř. K tomu stvrzenku při použití taxi pro přepravu do nemocnice a zpět. Pokud nepovažujete návštěvu lékaře za nezbytně nutnou, obraťte se na některou z lékáren /farmacia/, lékárníci poradí, doporučí vhodný lék, bez předpisu pojišťovna léky nehradí. Školy nabízí zprostředkání pojištění v rámci studentských pobytů, zvláště pro letní mládežnické tábory, na vyžádání vám pojištění zajistí jako součást pobytu.

Ostatní země 

Školy po celé Evropě, poskytují individuální možnosti, doporučujeme vlastní dobré cestovní a zdravotní pojištění.  Více na:  www.smu.cz

Pojišťovny doporučené studentům:

Guard.me – International Insurance 
– v současné době populární na Novém Zélandu, v Austrálii, Kanadě a USA

Alianz, CSOB, AXA, Kooperativa, Chartis, Generali, Uniqua, a další
– nabízí pojišťovací programy studentům pro cesty do zahraničí

Všeobecná zdravotní pojišťovna – VZP
Držitelé EU karty pojištěnce, mohou využít služeb v zemích EU. Doporučujeme včasnou konzultaci na pobočce VZP v místě bydliště – vysvětlí podmínky a předají potřebné informace. Bližší informace obdržíte během konzultace, může být zahrnuta do kalkulace vybraného kurzu. Cena pojištění zprostředkovaného školou se liší , rozhoduje vybraná škola, destinace a délka pobytu

 

 

shorttermcarinsurance3