DemiPair – Podmínky

 • Potvrzuji tímto, že jsem řádně odpověděla na všechny otázky a informace uvedené v žádosti. Rozhodnutí, osobní dopis a reference jsou pravdivé a správné. Dojde-li k jakékoliv změně týkající mé osoby během procesu vyřizování, sdělím neprodleně nové informace Access Language Centre dále jen ALC
 • Zavazuji se uhradit kauci ve výši 300AUD, která mi bude vrácena po ukončení programu pokud neporuším podmínky uvedené v tomto dokumentu. Zavazuji se uhradit tuto částku před příletem do Austrálie.
 • Jsem rozhodnuta a potvrzuji mou žádost. Informuji ALC bezodkladně a chápu, že poplatek 300AUD za přihlášení do programu a 300AUD kauce mi budou vráceny.
 • Jsem rozhodnuta a potvrzuji mou žádost. Nebudu pokračovat v jednání s budoucí rodinou, která mi byla představena, nebo která mě kontaktovala jako jedna ze dvou předchozích, nebo která mě bude kontaktovat v budoucnu zprostředkovaně ALC.
 • Potvrzuji a rozumím, že Demi Pair program nabízí a zprostředkuje ALC, a to pouze jako součást nebo v souvislosti s jazykovým kurzem, proto prodloužení ubytování v rodině nemůže být zprostředkováno bez prodloužení jazykového kurzu angličtiny v ALC.
 • Rozumím, že mě hostující rodina nepřijme dříve než obdrží oficiální potvrzení a poplatek z ALC.
 • Jsem rozhodnuta nést odpovědnost za péči o děti a budu přičinlivá ohledně lehčích domácích prací. Svůj pokoj budu udržovat v čistotě a pořádku, jakož i ostatní obecně užívané prostory v domě hostující rodiny.
 • Budu se řídit danými rodinnými pravidly, tj. používání domácího telefonu a dalších výhod v domácnosti, budu dodržovat pravidla denních a večerních návštěv, kouření, apod. Během pobytu v rodině se budu chovat tak, abych v žádném případě nezpůsobila rodině nepříjemnosti.
 • Zavazuji se vyhledat radu mé hostující rodiny ohledně péče o děti před zahájením svých povinností, abych tak předešla případnému nedorozumění nebo chybě. Vždy se postarám o pohodlí dětí a nikdy je nenechám samotné. Zavazuji se vždy požádat o písemný souhlas rodiny před podáním jakýchkoliv léků v případě, že je bude zdraví dětí vyžadovat.
 • Zavazuji se vždy prodiskutovat uspořádání v době prázdnin a svátků předem a včas.
 • Zavazuji se nepřijmout jakoukoliv jinou placenou práci, pouze tehdy že bude moje hostující rodina souhlasit, taktéž termín mého studentského víza.
 • Souhlasím se zaplacením a pokrytím všech dluhů případně vzniklých během mého ubytování, tj. telefonní účet za mé osobní hovory, apod. Zavazuji se uhradit fond za dodatečné ubytování a životní náklady.
 • Problém či jakoukoliv otázku ohledně rodiny, kterou nebudu moci projednat nebo řešit s rodinou přímo, obrátím se na ALC asistenta. Pokud se řešení nenajde a rozhodnu se odejit z rodiny, pak souhlasím s 2 týdenní lhůtou pro ukončení spolupráce. Během této doby se zavazuji dodržet a jednat dle podmínek pro DemiPair program uvedených v tomto dokumentu. Jestliže budu umístěna do nové rodiny, což se může občas přihodit, ACL nezodpovídá za výdaje na ubytování před potvrzením nové rodiny a negarantuje poplatky druhé rodině.
 • Osobně budu obeznámena se všemi souvisejícími poplatky a podmínkami Demi Pair programu jednotlivě s ohledem na částky a rozdělení za pracovní dobu, povinnosti, kapesné, volný čas, prázdniny, jazykový kurz /školu/, dopravu, pojištění a termín ukončení Demi Pair programu s rodinou.
 • Zavazuji se dodržet termín a podmínky až do ukončení platnosti víz.
 • Chápu, že mohu být vyloučena z programu pokud:
  –  nebudu dodržovat podmínky smlouvy nebo jinak pochybím
  –  poskytnu falešné informace v mé žádosti /např. zkušenosti s dětmi, kouření, zdravotní problémy, . . ./
  –  zahájím ubytování před obdržením oficiálního potvrzení vhodných víz a uhrazením poplatků ACL
  –  se nebudu řídit nebo poruším pravidla mé hostující rodiny
  –  pokusím se vyjednávat o podmínkách DemiPair programu přímo s rodinou místo, abych se obrátila přímo na ACL
 • Chápu, že musím zaplatit 2 týdny ubytování v rodině před nástupem do programu DemiPair v plné výši dle aktuálního ceníku a cestovní náklady /vlastní letenku/. ACL zodpovídá pouze za dodatečné ubytování, ne osobní náklady studenta, až po 2 prvních týdnech od potvrzení pobytu v rodině. ACL – zprostředkovatel, dostane mou kompletní žádost min. 3 měsíce před nástupním termínem /příletem/.
 • Chápu, že ACL nezodpovídá za jakékoliv ztráty, škody, ublížení či zranění mnou způsobené jako následek mých činů a konání a nebudu u ACL uplatňovat žádné nároky na řešení či rozhodnutí o vzniklých potížích týkajících se zanedbání něčeho, udání, nebo způsobené špatnou reprezentací i jakoukoliv další osobou mimo můj DemiPair program. Rozumím, že ACL a její zaměstnanci nemohou odpovídat za nehody či škody způsobené v rodině po dobu mého ubytování.
 • Rozumím, že o stupni /znalosti/ angličtiny v době příjezdu do Sydney může být rozhodnuto jinak než při vstupním testu, nemusím být akceptována pro DemiPair program a mohu být požádána a doplňkový kurz angličtiny a také o doplatek doplňkového ubytování dokud moje znalost nedosáhne požadovaného stupně pro DemiPair program

 

Potvrzuji, že jsem četla, rozumím a souhlasím s „Terms and Conditions“ /podmínkami/ Access Language Centre

Jméno: ____________________________________________________

Datum: ____________________________________________________

Podpis: ____________________________________________________

DemiPair – Požadované dokumenty

Při podání žádosti do programu je nutné předložit:

 • Vstupní test + telefonické interview /požadován komunikativní stupeň AJ/
 • Řádně vyplněná a podepsaná přihláška do školy /jazykového kurzu/
 • Řádně vyplněná a podepsaná přihláška pro DemiPair programu
 • 2-3 fotografie – s úsměvem, jakékoliv společné s dětmi!
 • Min. 2 reference o praxi s dětmi, doklad o způsobilosti k péči o děti – jakýkoliv možný dokument o předchozí praxi s dětmi – reference od rodin, dětský tábor, praxe ze pedagogické školy, školky, apod.
 • Osobní dopis – každá žadatelka musí předložit osobní dopis s uvedením detailů o své osobě, rodině, pracovních zkušenostech a důvodu cesty do Austrálie
 • 1 x osobní fotografii /s úsměvem/
 • „Termín a podmínky“ – podepsaný souhlas s podmínkami programu
 • Reference o charakteru vaší osoby /nepovinné/
 • Výpis z trestního rejstříku
 • Potvrzení o dobrém zdravotním stavu
 • Kopie řidičského průkazu + mezinárodního pro Austráli
 • Kopii australského víza