Co je DemiPair program?

Velmi oblíbený a žádaný Demi Pair program umožňuje kombinovat studium v intenzivních jazykových třídách – General English, Academic English, Business English, IELTS nebo Cambridge preparation, a zároveň během studia pomáhat v australských rodinách s dětmi a lehčími domácími pracemi. Jde o výměnný servis, studentka dostane zdarma ubytování v rodině, stravu a kapesné $120–150/týdně.
 Studentka navštěvuje denní studium v naší škole ACCESS Language Centre v Sydney během týdne, tedy Pondělí–Pátek buď 8.30–12.50 nebo 9.40–14.30/. Studium může žadatelka zahájit, kterékoliv pondělí během roku. Po škole se vrací domů k hostitelské rodině kde pohlídá děti a postará se o lehčí domácí práce, celkem 20 týdně, což je povolený limit v rámci studentských víz. Večery a víkendy tráví v rámci svého volného času.

Kdo může o program žádat?

Věkový limit nejméně pro žadatelky 20let /max. 30let/, a prokazatelnou praxi s dětmi /požaduje min. 2 písemné reference/, znalost angličtiny stupeň Intermediate a mezinárodní řidičský průkaz pro Austrálii. Je vítán např. certifikát nebo jakýkoliv podobný dokument potvrzující zkušenosti a praxi s dětmi a péče o ně. Každá žadatelka absolvuje vstupní test a telefonické interview s ředitelem studentské sekce to pomůže zjistit znalost vaší angličtiny. Pokud žadatelka neobstojí na požadovaném stupni znalosti jazyka je jí doporučen 2-4 týdny “Super Intensive General English”, jazykový kurz v základní ceně před začátkem práce v rodině. DemiPair program je prospěšný pro budoucnost, naučí být flexibilní, motivovaný a zodpovědný. Každá studentka by měla prokázat vlastní iniciativu a dodržovat pravidla v rodině. Kompletní proceduru, od podání žádosti a přihlášky do školy, je potřeba zahájit nejméně 3měsíce před nástupním termínem. Hledání vhodné rodiny může být zahájeno pouze ve chvíli, kdy je žadatelka akceptována jako vhodná kandidátka.

Prácovní náplň – pracovní povolení

Se studentským vízem obdržíte pracovní povolení na 20hod. týdně pro hostující rodinu. Čas určený pro práci v rodině je naplněn péčí o děti a lehčími domácími prácemi celkem cca 4-5 hodin denně. Péče o děti může zahrnovat – přípravu dětí do školy, odvoz do školy a vyzvednutí po té, organizování mimoškolních aktivit , příprava svačiny a večeře, koupání a uložení ke spánku. Domácí práce mohou zahrnovat – praní, lehčí úklid, žehlení, nákup, vaření, apod. Víkendy jsou vždy volné a student může se svým volným časem naložit dle vlastní vůle. Je možné pečovat o děti i o víkendu po dohodě s rodinou!

Požadované vízum

Pro tento typ programu je vyžadováno studentské vízum tzv. 157a s pracovním povolením. Pouze držitelé uvedeného víza mohou být zařazeni do programu. Minimální požadovaná doba je 12týdnů. “Student Visa” – student může být zařazen do programu a studovat až 52 týdnů s limitovaným pracovním povolením na 20hod. týdně. Součástí je programu je OSHC – povinné zdravotní pojištění pro zahraniční studenty. Je důležité, aby studenti pochopili, že prvotní důvod pro tento program je studium a až potom práce, což znamená, že práci NELZE upřednostňovat.

Podklady a příprava programu

Studenti jsou předem seznámeni s rodinou. Obvykle proběhne Skype interview, před kterým je nutné předložit osobní profil a alespoň v obrysech základní informace o vlastní rodině, než se žadatelky ujme rodina v Austrálii. Následně jsou studenti orientačně uvedeni do náplně programu.

DemiPair koordinátor

Pověřený zástupce školy pro kontakt studentky s rodinou zajišťuje studentovi hladký průběh. Po celou dobu pobytu poskytuje rady a pomoc při komunikaci i řešení jakýchkoliv problémů v rodině.

DemiPair deposit – kauce

Povinností každé žadatelky je složení kauce pro případné řešení problému či změně rozhodnutí. Například, studentka se rozhodne odejít z rodiny předčasně, ale během pobytu používala jejich domácí telefon nebo Internet, apod., tyto náklady se pak hradí z této částky. Kauce je naopak vrácena pokud splní veškeré, předem dané a podepsané podmínky.

Deposit nebo-li kauce, jak funguje:
Máme vzájemný flexibilní systém – studenti bydlí první 2 týdny v obvyklých rodinách po dlouhé a namáhavé cestě do zahájení školy. Seznámení s městem než se začnou starat o děti a pracovat pro rodinu. Také DemiPair koordinátor organizuje setkání a interview mezi možnými DemiPair rodinami a studenty. Pokud interview proběhne positivně mohou být tyto dva týdny zredukovány a studentka může přejít do rodiny dříve bez vrácení poplatků za ubytování v původní hostitelské rodině. Pokud na základě kladného předchozího pohovoru najde škola rodinu ochotnou přijmout studentku hned po příletu do Austrálie,  nastoupí studentka přímo do rodiny a deposit dostane zpět.

DemiPair Program – poplatky

  • Registrační poplatek:                                    $300
  • Kauce pro DM Program:                              $300 /vratná částka/
  • Kauce pro ubytování v rodině:                    $520 /vratná částka/

 

Upozornění!
V době vánočních prázdnin, tj. na přelomu prosince a ledna, většina rodin odjíždí, což znamená, že studenti začínající v tomto období nemají garantováno kapesné!