Au Pair – Požadavky 

 

Přihláška:
/obdržíte v kanceláři nebo on-line/
Všechny přiložené formuláře čitelně vyplníte. Rodiny raději vybírají dívky, které předloží dobře upravenou žádost se všemi potřebnými dokumenty, osobním dopisem a fotografií, získají větší šanci na umístění. Musíte prokázat zkušenosti s dětmi, uvádějte tedy veškeré dostupné informace o praxi s dětmi za poslední uplynulé období. Buďte flexibilní co se týče vašich preferencí a ujistěte se, že jste schopni odpovědět na každou otázku v plném rozsahu. Speling a anglická gramatika nejsou v začátku nejdůležitější, důležitá je rychlá reakce. Všechny uvedené údaje ve vaší žádosti svým podpisem potvrdí další osoba nebo vám napíše osobní dopis kde uvede, že vaše informace jsou pravdivé. Pokud by se prokázalo, že informace ve vaší žádosti nejsou pravdivé, budete bezodkladně nucena rodinu opustit a odjet zpět domů.

K řádně vyplněnému formuláři v angličtině přiložíte tyto dokumenty:

 • 2x foto pasového formátu + 2x osobní foto /s úsměvem prosím/
 • Zdravotní potvrzení /od svého lékaře/
 • 2 různé dopisy od předchozích zaměstnavatelů
  /myšleno rodin, kde jste pracovala s dětmi nebo z jeslí, školky, apod./
 • Osobní dopis v angličtině pro rodinu v Irsku.
  /nesprávně vyplněná či jinak neúplná žádost vám bude i s poplatky vrácena zpět/

 

Dopis pro rodinu v Irsku:
Je důležitý, je to první představení a seznámení se s rodinou, proto v dopise uveďte:

 • Charakteristiku sama sebe, své osobnosti, zkušenosti, zájmy a koníčky, . . .
 • Charakteristiku vlastní české rodiny a osobní vztahy k jednotlivým jejím šlenům
 • Uveďte zážitky a zkušenosti z předchozí péče o děti, vzdělání, město, ve kterém žijete a přátele. Napište proč máte zájem o program AuPair, co od toho očekáváte pro osobní život, uveďte své plány do budoucna, své ambice.

 

Platba:
Po obdržení kompletní žádosti vám škola najde vhodnou rodinu a bude vás o ni prostřednictvím naší kanceláře informovat. Rodiny hledají AuPair zvláště v období – leden, březen, červen, červenec, září a říjen. Vaši žádost bychom měli obdržet min. 4–6 týdnů před nástupním termínem. Pokud budete mít již termín příletu s rezervací letenky, máte větší šanci uspět. Detaily irské rodiny dostanete před odletem, záleží na vás zda je budete kontaktovat a informovat je o tom, že souhlasíte s podmínkami. Doporučujeme zavolat rodině, dát jim o sobě vědět a později je kontaktovat znovu s detaily o vašem příjezdu. Plán cesty a rezervaci letenky nenechávejte až na chvíli, kdy vám nabídneme rodinu!