Studuj, pracuj, cestuj, poznávej, ale neriskuj! Buď zodpovědný!

 

Můžete pracovat s pracovním povolením, ale ne bez daňového čísla – “Tax File Number”

Po příletu do země kde bude moci pracovat, ještě než začnete práci hledat, se musíte registrovat jako plátce daní a zajistit si daňové číslo tzv. TFN /Tax File Number/, za které neplatíte žádný poplatek. Do 28 dnů od podání žádosti vám toto číslo přijde poštou na adresu školy nebo rodiny kde budete bydlet. Můžete začít pracovat již na základě podané žádosti o daňové číslo. Se žádostí vám rádi pomohou i ve škole nebo spolužáci, kteří si tím prošli před vámi a již pracují. Po absolvování povinných formalit můžete soustředit veškerou svou energii na hledání práce. Budete-li v Austrálii pracovat, daně platit musíte, respektive zaměstnavatel má během finančního roku povinnost je za vás odvádět pokud vás zaměstnává.

Austrálie

TNF – Tax File Number – Daňové číslo
Unikátní číslo, které dostáváte na celý život, bez něj žádný potencionální zaměstnavatel v Austrálii práci nenabídne! Pokud navštívíte zemi opakovaně a budete pracovat, použijete totéž TFN, které pouze sdělíte novému  zaměstnavateli.

ABN – Australian Business Number – Podnikatelé
Můžete v Austrálii i podnikat, ale potřebujete k tomu o ABN s tím, že už máte TFN. Pak pracujete jako živnostník tzv. „na sebe“, odvádíte daně a nikdo vám nepočítá hodiny. Přestože většina studentů nepotřebuje v Austrálii číslo obchodního rejstříku, může  být užitečné při samostatně výdělečně činnosti – architekti, IT experti, domácí úklid, práce na staveništích, apod.

Výhody práce s ABN

 • mzda ze výkon, ne podle odpracovaných hodin
 • více možností pro odpočet daní na konci finančního roku
  – účty za telefon, provozní náklady, bankovní účet, atd.
 • neplatíte sociální a zdravotní pojištění, jen daň z příjmu
  – drtivá většina živností je nevázaná a nekoncesovaná
 • nepotřebujete oprávnění/certifikát
  – výjimkou jsou profese – elektrikář, plynař, apod.
 • můžete vydělat více než běžný zaměstnanec
  – snížíte daňový základ odečtem provozních nákladů  

 

» Více

Žádost o TNF a ABN podáváte  elektronicky 
Avšak až v Austrálii. On-line lze podat žádost o registraci v australském obchodním rejstříku. Podání žádosti o ABN je komplikovanější než žádost o TFN, doporučujeme požádat o radu, i ve škole vám rádi pomohou. Před podáním žádosti o registraci ABN musíte mít australské daňové číslo TFN. Žádost je bez poplatku, vyplnění trvá 20-30min.
Více na: www.ato.gov.au

Daně se liší od statutu daňového poplatníka
O vrácení daní můžete žádat až po ukončení pracovního poměru, nejlépe po ukončení studia pokud Austrálii trvale opouštíte. Finanční rok začíná 1.července a končí 30.června následujícího roku. Po ukončení finančního roku můžete zažádat o vrácení daňového přeplatku za uplynulý finanční rok a to až do 31.října daného roku.

 • Rezident
  – držitel student víza na 6+ měsíců, do výše výdělku $18.200/rok, má daně nulové

  – od výdělku $18.201 je daň 19% a počítá se z částky vydělané nad nezdaněný základ
 • Non-Rezident
  – studet vízum do 6měsíců, bez nezdanitelného základu, daně 32,5 % z celého výdělku

 

Výše daní závisí na statutu AU danových předpisů

 • „Australian resident for tax purposes“
  – pobyt 6+ měsíců, stejné místo/stejný zaměstnavatel /daně jako Australan/
 • „Non-resident for tax purposes“
  – pobyt na méně než 6 měsíců – vyšší daňová povinnost 

 

Žádost o vrácení daňového přeplatku
Potřebné dokumenty připravte předem, vyřízení trvá cca 14dní. Využijte firmy TaxBack, která vrácení daní zprostředkuje. “Payment Summary” je dokument nutný k podání žádosti o vrácení daní. Musí obsahovat vaše TFN a ABN zaměstnavatele, který doloží výši hrubého příjmu a částku odvedenou na daních. Dokument lze zaslat emailem a přesnými, aktuálními údaji. Zaměstnavatel je povinen tento dokument vystavit po skončení finančního roku, obvykle do 14.července v daném roce, záleží na pružnosti mzdového oddělení. Pokud odmítne dokument vydat, kontaktujte firmu ALL TAX, která pomůže. Pokud opouštíte zemi, můžete místo Payment Summary použít poslední výplatní pásku a pak žádat o vrácení daní kdekoliv, vyřízení trvá cca 14 dní. V opačném případě musíte počkat na konec finančního roku a vyřízení trvá 6-8 týdnů. Žádat můžete po skončení pracovního poměru, doložíte celkový hrubý příjem a na základě hrubého příjmu obdržíte částku, která za vás byla zaplacena.

 • Payment Summary /Group Certificate/ – souhrnný dokument o výplatách
 • Tax File Number /TFN/ – daňové číslo, žádost podejte na:  www.ato.gov.au
 • Detaily o bankovním účtu
 • Cestovní pas

 

Žádat o vrácení daňového přeplatku můžete:

 • elektronickým převodem na váš australský účet
 • mezinárodním převodem na váš mezinárodní účet
 • šekem

 

Budete potřebovat následující údaje:

 • Bank Name
 • Bank Adrress
 • Branch Name/Address
 • SWIFT Code
 • IBAN Number
 • BSB/Branch Number
 • Beneficiarys Name
 • Beneficiarys Address

 

Penzijní pojištění – Superannuation
Moc se neví, že za zahraničního studenta zaměstnavatel odvádí něco na důchod! Penzijní pojištění, anglicky „Superannuation“, si můžete nárokovat po opuštění Austrálie přes TaxBack. Peníze dostanete zpět v případě, že definitivně opustíte Austrálii, jinak na vrácení penzijního pojištění nárok mít budete až po ukončení studentského víza. Šek si pak vypořádáte ve vaší bance v ČR. Proces žádosti je poměrně složitý, před opuštěním Austrálie požádejte svého zaměstnavatele, jednoho či více, kde jste pracovali, aby vám dali doklady, u které pojišťovny vaše prostředky platil. Následně požádejte nějakou specializovanou firmu, aby vám o váš šek požádala. Více na: Taxback.com

 

» Skrýt

 

 

Nový Zéland

Každý kdo na Novém Zélandu pracuje nebo chce pracovat, musí platit daně z příjmu fyzických i právnických osob, ale odvádí se i spotřební daň ze zboží a služeb. Od daně jsou osvobozeny pouze finanční služby a nájemné. Každý kdo žije a pracuje na území NZ déle než 183 dnů v průběhu jednoho roku, je povinen zaplatit daň, tzv. Tax Resident. Počet odpracovaných dnů se sčítá a to v praxi znamená, kdy vycestujete mimo území, vrátíte se zpět a začnete znovu pracovat, bude se váš počet odpracovaných dnů navyšovat tak jak budete v práci pokračovat. 

Výše daní:

 • “Goods and Service Tax” /spotřební daň/
  – 12,5%, spotřební zboží
  – individuální daň na alkohol, tabák a pohonné hmoty
 • “Income Tax” /daň z příjmů/
  – platí zaměstnavatel, odečte ze mzdy “PAYE”
  – pokrývá nutné úrazové pojištění “ACC”

 

Orientační přehled výše daně dle příjmu:

 •   0 – 14.000 NZD                                  10,5%
 • 14 – 48.000 NZD                                  17,5%
 • 48 – 70.000 NZD                                    30%
 • nad  70.000 NZD                                     45%

 

» Více

 

Žádost o vrácení daňového přeplatku

Daňový systém vyžaduje odvádět daně za každou osobu, která na území NZ pobírá mzdu. Po skončení pracovního poměru nebo daňového roku, můžete žádat o vrácení daňového přeplatku. Stejně jako v případě kdy z NZ odjíždíte. Daňový rok trvá od 1.4 – 31.3. následujícího roku! Více na: Taxback.com

Budete potřebovat:

 • IRD number – daňové číslo
 • výpis “Personal Tax Summary”
  – získáte od Inland Ravenue Department – poštou 
 • výplatní pásky za celou dobu
 • platné kontaktní údaje na vašeho zaměstnavatele

 

Před odchodem ze zaměstnání nebo odjezdem:

 • zaměstnavatele žádejte o vydání celkového vyúčtování
 • uchovejte si kontaktní údaje
 • vrácení přeplatku můžete žádat 1 měsíc před odjezdem
 • vyplňte formulář žádosti
  – Individual Tax Return 2013 a zašlete

 

Poštou na adresu:
Inland Revenue Department
PO Box 39010
Wellington Mail Centre
Lower Hutt 5045
www.ird.govt.nz

Žádost On-Line:

 • O vrácení dní můžete žádat na stránkách:  TaxBack.com 
 • Žádost můžete podat a online vyřídit
  – také prostřednictvím stránky: nazkusenou.cz 

» Skrýt

 

 

Kanada

Pracovní povolení získáte jen jako držitel Study Permit a Work Permit víza, platné pro Co-Op Program, tj. 50% pobytu – odborné studium a pracovní povolení Part Time + 50% pobytu práce Full Time v daném oboru – pracovní praxe zakončená Diplomem. Existují varianty: 3+3, 6+6, a 12+12 měsíců pobytu dle nabídky škol ve vybraných destinacích. Každý pracující v Kanadě je povinen odvádět daň, respektive zaměstnavatel, daňovému úřadu. S placením daní poradí koordinátor nebo zaměstnavatel.

Výše daní: 

 • “Emloyer Insurance” /EI/
  – 3% z platu, bez nároku na vrácení daní
 • “Canada Pension Plan” /CPP/ a
 • “Quebec Pension Plan” /QPP/ 
  – 3% z platu – obdoba CZ důchodového pojištění
 • “Income Tax”– daň z příjmů 
  – 17% z platu, s nárokem na vrácení daní   

 

Žádost o vrácení daňového přeplatku
Každý pracující v Kanadě odvádí zálohy na daň z příjmů a po skončení PP, pokud odjíždíte
 z Kanady nebo na konci daňového roku lze žádat o vrácení daňového přeplatku až 10 let zpětně! Daňový rok je shodný s kalendářním tj. 1.1. – 31.12. daného roku. 

 

» Více

Budete potřebovat:

 • registraci u daňového úřadu vyřizuje zaměstnavatel
 • SIN /Social Identification Number/
 • výplatní pásky za celou dobu pobytu v Kanadě
 • seznam všech bydlišť v Kanadě
 • platné kontaktní údaje vašeho zaměstnavatele/lů

 

Před odchodem ze zaměstnání nebo odjezdem z Kanady:

 • žádejte zaměstnavatele o celkové vyúčtování mezd
 • předejte zaměstnavateli kontakt pro daňový úřad
 • ověřte platné kontaktní údaje na zaměstnavatele

 

Před žádostí o vrácení daní:

 • ověřte si zda splňujete podmínky
 • celková doba pobytu nepřekročí 183 dní /6 měsíců a den/
 • celkový výdělek není vyšší než základní částka – 6.456 $
 • po návratu jste nadále student denního studia VŠ, VOŠ

 

K vyřízení využijte služby TaxBack:

 • formulář online žádosti stáhněte na TaxBack com /PDF/
 • registrační formulář žadatele společnosti TaxBack
  /k dispozici v PDF na stránkách TaxBack/

 

Sociální pojištění. . .

 • SIN /Social Insurance Number/
  – má každý kdo v Kanadě pracuje, žádost hned po příjezdu
 • SIN – kartu s 9ti místním číslem
  – vydá příslušný úřad do 5ti pracovních dnů
  – student, žadatel do 4 týdnů, poté lze oficiálně pracovat
 • SIN /číslo sociálního pojištění/
  – potřebujete pro vyplacení mzdy, neslouží jako povolení
  – vyplňuje se do šeků – obdržíte za vykonanou práci
    /Tzv. Pay-cheques/  

» Skrýt