Studuj, pracuj, cestuj, poznávej – buď zodpovědný!

Můžeš pracovat s pracovním povolením, ale ne bez daňového čísla!

Po příletu do země kde bude moci pracovat, než začnete práci hledat, musíte se registrovat jako plátce daní a zajistit si daňové číslo tzv. TFN /Tax File Number/, za které neplatíte žádný poplatek. Do 28 dnů od podání žádosti vám toto číslo přijde poštou na adresu školy nebo rodiny kde budete bydlet. Můžete začít pracovat již na základě podané žádosti o daňové číslo. Se žádostí vám rádi pomohou i ve škole nebo spolužáci, kteří si tím prošli před vámi a již pracují. Po absolvování povinných formalit můžete soustředit veškerou svou energii na hledání práce. Budete-li v Austrálii pracovat, daně platit musíte, respektive zaměstnavatel má během finančního roku povinnost je za vás odvádět pokud vás zaměstnává. 

Austrálie

TFN /Tax File Number/ – daňové číslo
Je unikátní číslo, které dostáváte na celý život, bez něj dnes už žádný potencionální zaměstnavatel v Austrálii práci  nenabídne! Pokud byste zemi navštívili opakovaně a znovu pracovali, budete mít totéž TFN, které pouze sdělíte svému novému  zaměstnavateli.

ABN /Australian Business Number/ –  byznys číslo
Pokud se rozhodnete v Austrálii podnikat tak ano. Můžete požádat o byznys číslo. Podmínkou je, abyste už v tu dobu měli TFN. Potom pracujete tzv. „na sebe“, odvádíte daně, chováte se jako živnostník a nikdo vám nepočítá hodiny. Přestože většina studentů nepotřebuje číslo obchodního rejstříku pro svoji práci v Austrálii, může vám být tato registrace užitečná při povoláních, kde lidé často pracují jako samostatně výdělečně činní – architekti, IT experti, domácí úklid nebo práce na staveništích, apod.

Výhody práce s ABN:

 • budete placeni dle odevzdané práce, nikoliv odpracovaných hodin
 • více možností na odpočet daní, které platíte na konci finančního roku – účty za telefon, provozní náklady, bankovní účet, atd.
 • neplatíte sociální ani zdravotní pojištění, jen daň z příjmu, drtivá většina živností je nevázaná a nekoncesovaná
 • nepotřebujete oprávnění/certifikát, výjimku tvoří jen specializované profese – elektrikář, plynař. . .
 • jste placeni ze výkon, ne podle odpracovaných hodin
 • můžete vydělat více než normální zaměstnanec, snížíte daňový základ odečtením nákladů souvisejících s výkonem práce

 

O TFN i ABN se žádá elektronicky
Pozor, i když jsou žádosti o TFN i ABN online, nenabízí se možnost si požádat ještě z domova před odletem, musíte počkat do Austrálie. Všechny potřebné informace, pro jaké práce ABN potřebujete, jaký typ pro činnost, kterou chcete vykonávat, a další. Na stránce můžete on-line podat žádost o registraci v australském obchodním rejstříku. Vzhledem k tomu, že podání žádosti o ABN je komplikovanější než podání žádosti o TFN, doporučujeme požádat o radu, i ve škole vám rádi pomohou. Před podáním žádosti o registraci (ABN) musíte již mít australské daňové číslo (TFN. Žádost je bez poplatku přes internet, vyplnění trvá 20-30min., potřebujete jen TFN.
Více na: www.ato.gov.au

Daně se liší podle statutu daňového poplatníka:

 • Rezident
  – držitel studentského víza na 6+ měsíců, do výše výdělku $18.200/rok, má daně nulové
  – od výdělku $18.201 činí daň 19% /počítá se z částky vydělané nad nezdaněný základ/
 • Non-Rezident
  – v případě studia na méně než 6měsíců, nemáte žádný nezdanitelný základ, daně platíte 32,5 % ze všeho co vyděláte

 

Mnohdy se stává, že až na místě zjistíte, že po ukončení pracovního poměru můžete žádat o vrácení daní, nejlépe po ukončení studia pokud Austrálii trvale opouštíte. Finanční rok začíná vždy 1.července a končí 30.června následujícího roku. Po ukončení finančního roku můžete zažádat o vrácení daňového přeplatku za uplynulý finanční rok a to až do 31.října daného roku.

Výše daní závisí na daňovém statutu dle australských daňových předpisů:

 • pobyt 6+ měsíců, stejné místo/stejný zaměstnavatel – jste vedeni jako australan, tj. „Australian resident for tax purposes“
 • při pobytu na méně než 6 měsíců je daňová povinnost vyšší, tj. „Non-resident for tax purposes“

 

Žádost o vrácení daňového přeplatku
Vyřízení trvá cca 14dní, požádáte-li až na konci finančního roku, pak může trvat 6-8 týdnů, doporučujeme využití firmy Tax Back, která vám vrácení daní zprostředkuje.

Potřebné dokumenty si připravte si předem:
Payment Summary” je dokument nutný k podání žádosti o vrácení daní. Musí obsahovat vaše TFN a ABN zaměstnavatele, který tím doloží váš hrubý příjem a přesnou částku odvedenou na daních. Dokument můžete zaslat i emailem, proto je nutné dát přesné a platné aktuální údaje své o sobě. Každý zaměstnavatel je povinen tento dokument vystavit po skončení finančního roku, obvykle ho vydají do 14.července, to záleží také na pružnosti mzdového oddělení. Pokud vám zaměstnavatel odmítne dokument vydat, kontaktujte prosím firmu ALL TAX, která vám bude nápomocna. V případě, že opouštíte zemi, můžete místo Payment Summary použít poslední výplatní pásku a pak můžete žádat o vrácení daní kdekoliv, vyřízení trvá cca 14 dní. V opačném případě musíte počkat na konec finančního roku a vyřízení trvá 6-8 týdnů. Žádat můžete po skončení pracovního poměru, doložíte celkový hrubý příjem a na základě hrubého příjmu obdržíte částku, která za vás byla zaplacena.

 • Payment Summary /Group Certificate/ – souhrnný dokument o vašich výplatách
 • Tax File Number /TFN/ – vaše daňové číslo, žádost podejte na:  www.ato.gov.au
 • Detaily o bankovním účtu
 • Cestovní pas

 

Žádat o vrácení daňového přeplatku můžete:

 • elektronickým převodem na váš australský účet
 • mezinárodním převodem na váš mezinárodní účet
 • šekem

 

Budete potřebovat následující údaje:

 • Bank Name
 • Bank Adrress
 • Branch Name/Address
 • SWIFT Code
 • IBAN Number
 • BSB/Branch Number
 • Beneficiarys Name
 • Beneficiarys Address

 

Penzijní pojištění – superannuation
Moc se neví o tom, že za zahraničního studenta zaměstnavatel odvádí něco na důchod! Penzijní pojištění, anglicky „superannuation“, si můžete nárokovat po opuštění Austrálie také přes TaxBack. Peníze dostanete zpět pouze v případě, že definitivně opustíte Austrálii, jinak na vrácení penzijního pojištění nárok mít nebudete. Dostanete je až po ukončení studentského víza. Šek, který dostanete, si vypořádáte ve vaší bance v ČR. Proces žádosti je poměrně složitý, takže před opuštěním Austrálie požádejte svého zaměstnavatele, případně všechny, které jste měli, aby vám dal doklady, u které pojišťovny vaše prostředky platil. Následně požádejte nějakou specializovanou firmu, aby vám o váš šek požádala. Více na: Taxback.com

 

Kanada

Nárok na pracovní povolení máte pouze jako účastník Co-Op Programu – 50% pobytu zabere studium vybraného oboru /např. Hospitality Management/ s pracovním povolení Part Time + 50% pobytu práce na plný úvazek tedy Full Time v daném oboru, který je chápán jako pracovní praxe zakončená Diplomem. Rozhodnout se můžete pro varianty: 3+3 měsíce, 6+6 měsíců nebo 12+12 měsíců pobytu a dle nabídky škol ve vybraných destinacích. Každý kdo v Kanadě pracuje je pak samozřejmě povinen odvádět daně, respektive zaměstnavatel, který je za vás odvádí daňovému úřadu. S placením daní vám poradí koordinátor nebo váš zaměstnavatel.

Výše daní: 

 • “Emloyer Insurance” /EI/
  – 3% z platu, bez nároku na vrácení daní, nejste občanem Kanady – obdoba sociálního pojištění
 • “Canada Pension Plan” /CPP/– “Quebec Pension Plan” /QPP/ 
  – 3% z platu – obdoba našeho důchodového pojištění
 • “Income Tax”– daň z příjmů 
  – 17% z platu, největší částka ze mzdy, vám bude vrácena nebo požádáte o výjimku z placení

 

Žádost o vrácení daňového přeplatku
Každá osoba pracující v Kanadě musí odvádět zálohy na daň z příjmů. Po skončení pracovního poměru, pokud odjíždí z Kanady nebo na konci daňového roku, může každý zaměstnanec žádat o vrácení daňového přeplatku. Je možné žádat až 10 let zpětně! Daňový rok se shoduje s kalendářním – od 1.1. do 31.12. daného roku.
Více na: Taxback.com

Budete potřebovat:

 • registraci u daňového úřadu /vyřizuje zaměstnavatel/
 • SIN /Social Identification Number/
 • výplatní pásky za celou dobu pobytu v Kanadě
 • seznam všech bydlišť v Kanadě
 • platné kontaktní údaje vašeho zaměstnavatele

 

Před odchodem ze zaměstnání nebo odjezdem z Kanady:

 • vždy požádejte zaměstnavatele o celkové vyúčtování mezd, která vám byly vyplaceny
 • předejte zaměstnavateli vaši kontaktní adresu /on ji předá daňovému úřadu/
 • ověřte si platné kontaktní údaje na zaměstnavatele

 

Před žádostí o vrácení daní:

 • ověřte si zda splňujete podmínky
 • celková doba pobytu nepřekročí183 dní /6 měsíců a den/
 • celkový výdělek není vyšší než základní částka tj. 6.456 CAD/
 • po návratu budete nadále student denního studia VŠ, VOŠ

 

K vyřízení využijte služby TaxBack:

 • formulář online žádosti si můžete stáhnout na TaxBack. com ve formátu PDF
 • registrační formulář žadatele společnosti TaxBack máte k dispozici ve formátu PDF na stránkách TaxBack

 

Sociální pojištění. . .

 • SIN /Social Insurance Number/
  – musí mít každý kdo chce v Kanadě pracovat a je nutné o něj požádat hned po příjezdu
 • SIN – kartu s 9ti místním číslem
  – vydá příslušný úřad do 5ti pracovních dnů a student, žadatel jej obdrží do 4 týdnů, až pak můžete oficiálně pracovat
 • SIN /číslo sociálního pojištění/
  – potřebujete ve chvíli, kdy vám zaměstnavatel vyplatí mzdu, neslouží jen jako povolení, vyplňuje se do šeků, které obdržíte za vykonanou práci – Tzv. Pay-cheques.  

 

 

Nový Zéland

Daně jsou povinné každému kdo pracuje. Daní se příjem fyzických i právnických osob, ale odvádí se i spotřební daň ze zboží a služeb. Od daně jsou osvobozeny pouze finanční služby a nájemné. Každý kdo žije a pracuje na území NZ déle než 183 dnů v průběhu jednoho roku, je povinen zaplatit daň, tzv. Tax Resident. Počet odpracovaných dnů se sčítá, což v praxi znamená, že pokud vycestujete mimo území, vrátíte se zpět a začnete znovu pracovat, bude se váš počet odpracovaných dnů navyšovat tak jak budete v práci pokračovat

Výše daní:

 • “Goods and Service Tax” /spotřební daň/
  – 12,5% na spotřební zboží, individuální daň na alkohol, tabák a pohonné hmoty
 • “Income Tax” /daň z příjmů/
  – platí zaměstnavatel, odečte ze mzdy “PAYE”, pokrývá nutné úrazové pojištění “ACC”

 

Přehled dle příjmů:

 •   0 – 14.000 NZD                                  10,5%
 • 14 – 48.000 NZD                                  17,5%
 • 48 – 70.000 NZD                                    30%
 • nad  70.000 NZD                                     45%

 

Žádost o vrácení daňového přeplatku

Daňový systém vyžaduje odvádět daně za každou osobu, která na území NZ pobírá mzdu. Po skončení pracovního poměru nebo daňového roku, můžete žádat o vrácení daňového přeplatku. Stejně jako v případě kdy z NZ odjíždíte. Daňový rok trvá od 1.4 – 31.3. následujícího roku! Více na: Taxback.com

Budete potřebovat:

 • IRD number – daňové číslo
 • výpis “Personal Tax Summary” /získáte od Inland Ravenue Department – poštou cca 1 týden/
 • výplatní pásky za celou dobu
 • platné kontaktní údaje na vašeho zaměstnavatele

 

Před odchodem ze zaměstnání nebo odjezdem:

 • všechny své zaměstnavatele požádejte o vydání celkového vyúčtování
 • uchovejte si kontaktní údaje
 • vrácení přeplatku daní můžete žádat 1 měsíc před odjezdem
 • vyplňte formulář žádosti Individual Tax Return 2013 a zašlete

 

Poštou na adresu:
Inland Revenue Department
PO Box 39010
Wellington Mail Centre
Lower Hutt 5045
www.ird.govt.nz

Žádost On-Line:

 • O vrácení dní můžete žádat na stránkách:  TaxBack.com 
 • Žádost můžete podat a online vyřídit také prostřednictvím stránky: nazkusenou.cz