Studovat znamená vědět, vědět znamená být, tak studuj a buď! 

Znalost cizího jazyka patří k dnešnímu životu stejně jako práce s internetem nebo řízení auta. Domluvíte se v cizí zemi, přiblížíte se místním lidem, poznáte mentalitu a kulturu, které by jinak zůstaly skryté díky jazykové bariéře. Každý má jiné nadání, ale nakonec naučí každý. Jen v Evropě je několik zemí, kde 90% obyvatel ovládá více než jeden jazyk. Spousta lidí nemá přirozený talent a přesto se dostali alespoň na konverzační úroveň. To je první krok a dobrá zpráva pro ty co chtějí začít. Jazykové kurzy v zahraničí jsou nejlepší volba jak se naučit mluvit, získat zkušenosti, nové přátele, rozhled a nezapomenutelné zážitky. Zvolte efektivní formu, krátkodobě jako příležitost spojení studia s dovolenou nebo dlouhodobě, něco si přivydělat a trochu cestovat. Stačí se rozhodnout, zvolit správný program a vyrazit do světa.

AJ – Jazykové kurzy obecné

 

General, Intensive, Super Intensive!
Nejčastěší volba pro krátkodobém pobyty. Po příjezdu do vybrané destinace jsou studenti rozděleni do tříd dle výsledku vstupního testu – začátečníci až pokročilí. Výuka je zaměřena na čtení, psaní, gramatiku, slovní zásobu a běžnou konverzaci. Každý účastník obdrží závěrečný certifikát s celkovým  hodnocením.

Obecný kurz

 • kombinace výuky a dobré zábavy
 • 20 lekcí týdně, 40-45min./lekce
 • nástupní termíny každé v pondělí v měsíci 
 • 7 úrovní 
 • délka kurzu 2-12 týdnů a více /libovolně/
 • jazykový konzultant před a po skončení kurzu
 • ideální pro získání jazykových základů 
 • dobrý tip pro aktivní dovolenou

 

» Více

Intenzivní kurz

 • získáte širší obecné jazykové znalosti
 • kombinace studia a mimoškolních aktivit
 • začátky kurzů každé pondělí v měsíci /obvykle první/
 • 20-28 lekcí týdně + 5-6 iLab lekcí
 • 7 úrovní – začátečníci až pokročilí
 • délka trvání 2-52 týdnů
 • jazykový konzultant před a po skončení kurzu
 • ideální pro pochopení jazyka s důrazem na čistotu projevu

 

Super Intenzivní kurz

 • rychlejší získání znalostí /nejoblíbenější/
 • 25-32 lekcí týdně + 5-10 iLab lekcí
 • začátky kurzů každé pondělí v měsíci /obvykle první/
 • 7 úrovní – začátečníci až pokročilí
 • délka trvání – 2-52 týdnů
 • jazykový konzultant před a po skončení kurzu
 • destinace – všechny nabízené školy ve všech destinacích
 • rychlé získání sebejistoty v mluvené i psané formě

 

Zkouškové kurzy

Jsou zaměřeny na přípravu mezinárodně uznávaných zkoušek. Obvykle s pevným nástupním termínem a předem stanovený počte týdnů. Dle typu zkoušky musíte mít požadovanou úroveň jazyka pro přijetí do kurzu. Při úspěšném složení zkoušky získáte cerfifikát, který lze použít k oficiálnímu doložení vaší úrovně jazyka, např. při studiu na VŠ v zahraničí nebo pro získání práce.

Dlouhodobé kurzy – 6/12/24 a více měsíců 

 • základní získání znalostí, plynulá mluva
 • významná slovná zásoba
 • akademický rok
 • akademický semestr
 • věk 16+ /věkově neomezeno/
 • kombinace a akademické zaměření
 • získání mezinárodního certifikátu / diplomu

» Skrýt

AJ – Kurzy přípravné

 

Cambridge zkoušky!
Nejpopulárnější uznávané nejpopulárnější jazykové zkoušky. Jejím složením získáte mezinárodně uznávaný certifikát s celoživotní platností, který uznávají střední školy, univerzity i zaměstnavatelé po celém světě. Příprava na: KET, PET, FCE, CAE, CPE. EAP

Cambridge zkoušky mají 5 úrovní:

1. KET (Key English Test) – nejnižší stupeň – úroveň A2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Je určena studentům se základní úrovní angličtiny v omezeném rozsahu používaé v každodenním životě.

2. PET (Preliminary English Test) – druhý stupeň – úroveň B1. Studenti jsou lehce pokročilí. Přečtou jednoduché články, sestaví krátký dopis, přesněji se vyjádří ke každodenním situacím.

» Více

3. FCE (First Certificate in English) – třetím, nejpopulárnější stupeň – úroveň B2. Široká slovní zásoba, vysoký stupeň chápání psaného textu, slušný písemný styl. Zkouška má 5 okruhů – čtení, psaní, gramatica, poslech a komunikace. Zkoušku má 3-4 termíny v roce. Příprava trvá 12 (na jaře 10) týdnů, o prázdninách se dá příprava zkrátit na 8-4 týdny. Vstup do zkrácených příprav škola povolí jen na základě vstupního testu a potvrzení, že se na zkrácenou dobu řádně připravíte.

4. CAE (Certificate of Advanced English) – čtvrtý, pokročilý stupeň – úroveň C1. Zkouška má 5 částí, jako u FCE, shodné nástupní termíny i délka příprav. Jen datum zkoušky je posunuté o 1 den.

5. CPE (Certificate of Proficiency in English) – nejvíce pokročilý stupeň – úroveň C2). Ne všechny školy tuto zkoušku nabízí, na této úrovni se pohybuje velmi málo studentů. Nástupní termíny a délka příprav jsou shodné s FCE. V roce 2013 byla zkouška přeskupena z 5 do 4 okruhů, z důvodu celkového času zkoušky (dosahoval i 6 hodin). V současnosti se testuje psaní, poslech, konverzace a gramatika (Use of English) byla sloučena se čtením do jednoho okruhu.

6. EAP – (English for Academic Purposes) – oblíbený zvlášte v Austrálii, kurz je možné kombinovat s obecnou angličtinou a využít tak možnosti delšího pobytu s pauzou mezi kurzy až 8 týdnů s neomezeným povolení pracovat.

IELTS
(International English Language Testing System) – populární forma zkoušky, která otevírá dveře téměř do všech univerzit v zemích Commonwealthu, do mnoha univerzit v USA a JAR. Kromě akademického světa je uznávána řadou zaměstnavatelů po celém světě. Zkoušku může složit kdokoliv starší 16 let.

 Zkoušky jsou dvojího druhu:
– akademické – slouží k přihláškám na UNI či jiné vzdělávací instituce
– všeobecné – doklad o znalosti AJ pro zaměstnavatele či imigrační účely

Zkouška má 4 částí – poslech, čtení, psaní a rozhovor na dané téma. Každá část je hodnocena známkou 1-9 (1 – téměř nulová AJ, 9 – nejvyšší úroveň). Celkovou známku tvoří průměr jednotlivých částí. Pro zahraniční univerzity, byste se meli pohybovat v rozmezí 5,5 – 8.

Business English – obchodní angličtina
Kurzy zaměřené na rozvoj komunikace a slovní zásoby v obchodní sféře, určeny každému, kdo potřebuje zdokonalit cizí jazyk pro zaměstnání a naučit se obraty pro obchodní svět. Je určena studentům s minimálně střední pokročilostí. Zaměřuje se na terminologii z oblastí obchodu, korespondence, telefonování, vyjednávání, apod. Některé školy nabízí zkoušky zaměřené na obchodní angličtinu (Cambridge Business English Certificate – BEC I – III).

 • 32 vyučovacích lekcí + 6-10 iLab lekcí
 • začátky kurzů stanovené školou dle výběru
 • úroveň středně pokročilá a pokročilá
 • délka trvání 2-52 týdnů
 • získání jazykových znalostí, pochopení základních principů obchodní politiky a orientace v ochodu komplexně

 

Teachers Training – kurzy pro učitele
Kurzy může studovat jak rodilý mluvčí nebo ten, pro koho je angličtina druhým jazykem a chtěl by ji vyučovat, např. ve své rodné zemi. Příprava se specializuje na metodiku výuky anglického jazyka, tedy jak správně angličtinu vyučovat. Můžete si zvolit, zda budete chtít vyučovat dospělé nebo mládež a děti.

 • přehled o nejnovějších metodách
 • intenzivní kurzy dle vybraných destinacích
 • praktické rady, motivování studentů
 • mezinárodní školní systém
 • možnost získání stipendia

 

Jednotlivé dostupně kurzů jsou:
– TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)
– CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)
– DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults)

» Skrýt

AJ – Kurzy odborné / Jazyk + Aktivity

 

Odborné kurzy, nové možnosti!
Studuje každý, kdo už nepotřebuje prohlubovat obecné jazykové znalosti, ale hledá zahraničí odbornou školu. Jde o různé typy business a jiných odborných kurzů, které jsou například v Kanadě spojeny s možností získat práci. Studovat lze i krátkodobě, ale spíše dlouhodobě již na vyšší úrovni. Nástupní termíny jsou pevně stanovené obvykle ve 3-4 semestrech a je vyžadován vyšší stupeň znalosti jazyka, který školy před zahájením procesu vyřizování proveřují online testem.

 • média, telekomunikace
 • zábavní průmysl, tanec
 • beauty servis, masáže, fitness, sporty
 • IT, logistika, věda, farmacie, medicina
 • hotelnictví, cestovní ruch, veřejné služby
 • ropný plynárenský, auto průmysl, stavebnictví
 • finance, pojišťovnictví, účetnictví, reality, práva

 

» Více

Jazyk + aktivity – volitelný předmět dle vlastního výběru

Aktivním klientům nabízí některé školy speciální kategorii a to “Jazyk + aktivity”, což znamená studium jazyka s možností vyzkoušet si různé typy sportů – potápění, surfing, lyžování, snowboarding, tenis, golf, vaření, tanec, apod. Kurzy umožňují plynulejší vyjadřování, rozšíření slovní zásoby ve vybraných oblastecc. Kurzy jsou dostupné ve většině nabízených škol a oblasti studia jsou obvykle dané možnostmi vybrané destinace. Školy obvykle spolupracují s odbornými školami nebo universitami

Umění a literatura:
– tvořivé psaní, poezie, literatura
– fotografie, film, divadlo, hudba, tanec
– historie a architektura
– archeologie a muzea
– alternativní medicína
– popová i světová kultura

Fitness a sport
– sporty všeho druhu dle destinace a sezóny
– turistika, horolezectví, cyklistika, . . .
– odborné relaxační techniky, masáže

Praktické kurzy
– světová i místní kuchyně
– vázání květin, malování a kreslení
– společnost, volný čas

» Skrýt

Kurzy pro děti a mládež

Junior kempy – Letní / Zimní

 

Junior Camps – kurzy pro děti mládež!
Jsou skělou a stále populárnější kombinací studia, zábavy i setkání s novými kamarády z celého světa. Jsou nabízené formou tzv. balíčků, tedy jazykový kurz, ubytování, celodenní strava a další služby jsou uváděny vždy v celkové ceně a s tím spojený velmi kvalitní servis, zajímavý volnočasový program, efektivní a zábavná forma výuky. Studenti jsou začleněni dle úrovně angličtiny na základě rozřazovacího testu při nástupu do kurzu zakončeného závěrečným certifikátem s celkovým ohodnocením.

Kurzy jsou určeny pro věkovou kategorie 8-18 let. Cílem mládežnických jazykových pobytů je zlepšení v komunikaci, výuka formou her na základě modelových situací, spojení se sportem, zábavou a společenskými aktivitami. Předností je domácí atmosféra. přátelské prostředí hostitelské rodiny nebo školní rezidence, zábavné a pohodlné místo v blízkosti školy. Zkušení a zodpovědní učitelé – vedoucí zajišťující program, bezpečí a pohodu.

» Více

Balíček zahrnuje:

 • výuku jazky /AJ, Š/-  15-30 lekcí týdně
 • studijní materiály
 • vstupní test
 • ubytování v hostitelských rodinách
  – školních rezidencích
 • plnou penzi – 3 jídla denně
 • volnočasové aktivity
  – sport, výtvarná činnost, výlety, exkurze, . . .
 • transfer z/na letiště 
 • 24 hodinový dozor 
 • cestovní pojištění
 • letenky do místa pobytu – zajistí agentura

 

FAQ
Poslat dítě do zahraničí nebo ne?

Děti mají schopnost pojmout cizí řeč rychleji než dospělí a přímý kontakt s cizím jazykem v zemi, kde se jím mluví, vede ke svižnějšímu zlepšení jazykových dovedností. Jazykový pobyt v zahraničí obnáší 15 – 30 hodin výuky cizího jazyka týdně. Je doplněn o mimoškolní aktivity – sportovní či výtvarné aktivity, výlety, exkurze, kulturní akce, apod. Děti tráví výuku i aktivity společně se studenty z celého světa a musí tak používat cizí jazyk i mimo třídu. Lekce jsou zábavné a podnětné, přizpůsobeny věku dítěte i jeho úrovni. Děti jsou rozděleny do skupin dle aktuální úrovně jazyka a třídy jsou mezinárodní s maximálním počtem 15 studentů.

Pro koho je pobyt vhodný?

 • Děti mládež cca 10 – 20 let, cestující samostatně  
 • Děti cca 5 – 12 let, cestující v doprovodu rodičů  

U každé školy, která junior kurzy či pobyty pro rodiny s dětmi organizuje, je uvedeno pro jakou věkovou skupinu jsou programy na dané škole vhodné. Je na každém z rodičů, aby zhodnotil, jak samostatné dítě má, jeho komunikační dovednosti, jak umí cizí jazyk. apod.

Kdy je pro mládež aktuální období?
Většina zahraničních škol organizuje Junior pobyty o letních prázdninách, ale některé nabízí programy po celý rok.

Kam mohou děti na pobyt odjet?
Nabízíme pobyty v anglicky nebo španělsky mluvících zemích. Angličtina v Anglii, na Maltě v Irsku. Španělština – Španělsko, Latinská Amerika. 

Na jak dlouho?
Délka pobytu je flexibilní, nejčastěji na dobu 2-4-6-8 týdnů. Každá škola upřesňuje termíny v dané sezóně začínají a kdy končí.

Má dítě alergie nebo je vegetarián?
Nevadí, i na to jsou školy připraveny. Veškerá specifika jsou uvedena v přihlášce k pobytu a škola je předem připravena.

Doprava
Zajistíme dopravu do místa pobytu – jízdenky nebo letenky – aerolinky, které povolují přepravu nezletilých osob bez doprovodu.

 

» Skrýt

 

Výměnný program – stř. školy v USA

» Více


Populární program, studenti středních škol mají šanci strávit studijní rok/semestr na střední škole v USA, poznat místní kulturu, zdokonalit se v angličtině, osamostatnit se, stát se součástí americké rodiny a získat nové kamarády. Jde o veřejné střední školy po celých USA, studium s místními i zahraničními studenty. Ubytování v amerických rodinách, které se účastní programu dobrovolně, bez nároku na jakoukoli finanční odměnu. Rodiny jsou pečlivě vybírány a kontrolovány zástupci americké partnerské organizace. Studenti mají příležitost stát se součástí hostitelské rodiny, účastní se rodinných akcí a tradic. Každému studentovi je přidělen koordinátor, který zajisttí, aby pobyt v probíhal příjemně. Kdykoliv poradí s jakýmkoliv problémem a také informuje rodiče o škole i hostitelské rodině.

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
Zpravidla zaměřené a propojené s firmami ve vybraném oboru. Získaná kvalifikace na zahraničních odborných školách vyhovuje mezinárodním standardům, připraví studenty na zaměstnání a dodá kredit pro další studia. Odborné školy lze přirovnat k našim vyšším odborným školám. V Austrálii se tyto školy nazývají Vocational Education Training (VET). Školy jsou ve světě značně uznávány, zejména díky velmi praktickému zaměření studijních oborů. Kurzy jsou spojeny s firmami v daném oboru, čímž je zaručeno propojení mezí výukou a praxí. Kvalifikace odpovídá mezinárodním standardům.

 • Certificate I 2 – 3 měsíce
 • Certificate II 3 – 6 měsíců
 • Certificate III 6 – 9 měsíců
 • Certificate IV 6 – 12 měsíců
 • Diploma 1 – 2 roky
 • Advanced Diploma 1,5 – 2,5 roku

 

FAKTA

 • Ve většině odborných škol je potřeba předložit potvrzení o znalosti angličtiny.
 • Čím kvalitnější škola, tím je vyžadována vyšší úroveň jazyka, některé školy vyžádají test před začátkem studia.
 • Pro abslovování studia bez problémů, doporučujeme úroveň angličtiny min. B1/B2.
 • Některé školy vyžadují kopii maturitního vysvědčení.
 • Pro delší dobu studia je vhodné vybrat školu v dostupné lokalitě a omezit tak cestu do školy na minimum.
 • Vždy zjistíme přesné požadavky školy, pro zvýšení pravděpodobnosti přijetí!
 • Celková doba studia záleží na počtu vybraných předmětů a zda v minulosti jsi už tento nebo příbuzný obor absolvoval
 • Docházka 2 – 4 dny v týdnu.
 • Uznávání předchozího studia na některých školách je až 50 %.
 • Některé školy povolují flexibilní docházku, dle preferencí studenta, vyžadují pouze úspěšné složení zkoušky.
 • Výuka je formou přednášek a cvičení.
 • Hodnocení se provádí formou assessmentů – odborných prací.

 

Cenově zajímavější je VET

Levnější forma

 • Ceny $1.000 – $1.500 / 1 term (3 měsíce)
 • Školy v této cenové relaci jsou zejména v Austrálii – Sydney, Brisbane, Melbourne, Gold Coast
 • Snaha škol se přizpůsobit potřebám zahraničních studentů
 • Docházku 1 – 2 dny v týdnu, Flexibilní výuka – ranní, odpolední, večerní,
 • Možnost kombinovat studium s prací
 • Výuka je 36 týdnů ročně
 • Prázdniny 16 týdnů ročně
 • Nižší procento studentů ze západní Evropy, více studentů z Jižní Ameriky

 

Dražší forma VET

 • Cena se pohybuje mezi $2.000 – $3.000 za 1 term(3 měsíce)
 • Výuka je kvalitnější
 • Školy jsou většinou součástí univerzit či prestižních státních škol TAFE
 • Docházku 2- 3 dny v týdnu
 • Studenti primárně z Austrálie
 • Širší rozsah kurzů
 • Výuka 36 – 40 týdnů v roce
 • Profesionální placená a neplacená praxe v oboru studia
 • Při výběru školy vždy prověřte cenu celkem a délku kurzu. Pokud hodnotíte pouze cenu kurzu za semestr, je možné nabýt mylné představy, protože stejnou kvalifikaci můžeš dosáhnout na různých školách za různou dobu.
 • Informuj se o možnosti studia ve zrychleném režimu, tzv. Fast Track, což znamená oficiální délku kurzu 2 roky, ale režim umožní vystudovat za 1 rok.
 • Důležitá je taky informace o uznání předešlého studia – Recognition of Prior Learning. Je tak možné ušetřit mnoho času i peněz.
 •  Některé školy poskytnout až 50% výjimky ze studia, případně 50% slevy z kurzovného.
 • Kritériem při posuzovaní vhodné školy je i národnostní složení studentů, rovněž vypovídá o kvalitě školy.
 • Předem zkontroluj strukturu nabízených předmětů, předejdeš překvapení při náročnosti studia.
 • Chceš-li po absolvování odborné školy přestoupit na univerzitu, doporučujeme zkontrolovat výjimky ze studia, které univerzita nabízí odborné škole.
 • Ověř zda vyhovuje způsob a průběh vyučování – rozvrh, docházka či flexibilita.

 

Mezinárodně uznávaný VŠ titul lze získat
Studiem VŠ v zahraničí a nastartovat slibnou kariéru. Je možné studovat ve více lokalitách rámci jednoho programu díky výměnným pobytům, získat vzácné zkušenosti ze zahraniční univerzity, studovat kvalitní obor v angličtině, poznat kus světa! Pomůžeme vybrat destinaci, školu, projít přijímacím řízením. Zajistíme ubytování, letenku, cestovní pojištění a budeme i k dispozici po celou dobu studia.

PODMÍNKY PŘIJETÍ

 • mini. 15, max. 18 let při nástupu
 • úroveň angličtiny – min. komunikativní
  min. 3 roky studia před nástupem
 • studijní výsledky – prospěch alespoň průměrný
  – dodat vysvědčení za poslední 2 roky v ČR
 • Včasné podání přihlášky – nástup v srpnu
  – podání přihlášky 15.4., pro nástup v lednu 15.10.

» Skrýt

Rodinné programy

Kurzy pro seniory 40+ / 50+

 

Rodinné programy – aktivní dovolená pro rodiče a děti
Příležitost pro aktivní rodiny s dětmi již od 6ti let. Prima kombinace dovolené a jazykového kurzu. Pestrá nabídka mimoškolních aktivit společně i zvlášť. Studium probíhá odděleně ve stejném časovém rozmezí. Je-li dětský kurz časově kratší, tak mají děti zajištěn doprovodný program. Po škole rodina vyrazí společně na výlet nebo využije nabízené mimoškolní aktivity. Rodiče mohou mít volný čas i bydlení oddělené, vše lze nastavit podle potřeb, školy jsou schopny zajistit dětem odborný dohled.

 • vybrané destinace – letní i zimní pobyty
 • 2-4 týdny – popř. individuální program
 • rodiče s vlastním studijním programem
 • děti podle věku ve skupinách, vlastní program s dohledem
 • společné i oddělené ubytování dle výběru
 • mimoškolní aktivity – společně i oddělené dle výběru
 • kompletní servis – ubytování, strava, odborné služby,…

 

» Více

Kurzy pro seniory – aktivní dovolená, nová setkání

 • vybrané destinace, obvykle letní měsíce
 • délka pobytu 2-4 týdny
 • celodenní společenské programy
  – sport, kultura, výlety, exkurze, zájmová činnost
 • kompletní servis
  – ubytování, strava, 24 hod. pohotovostní služba
 • doprava z/na letiště

 

» Skrýt

 

Š – Jazykové kurzy základní, odborné

Španělsko, Latinská Amerika

 

Španělsko a Latinská Amerika
Španělština je v současnosti po angličtině druhým nejčastěji používaným cizím jazykem ve světě. Pokud angličtinu ovládáte, chcete si rozšířit obzory, jazykové portfolio nebo jste se prostě jen zamilovali do tohoto temperamentního jazyka, pak máte jedinečnou šanci zúčastnit se atraktivních jazykových pobytů – obecné nebo intenzivní výuky, nebo speciálních typů kurzů spojených se zábavou, uměním, turistikou, praktickými ukázkami španělské kuchyně, nebo výukou žhavých španělských tanců v rytmu flamenga!

 • 7% světové populace mluví španělsky
 • oficiální jazyk více než 22 zemí, jazyk obchodu a politiky
 • cca 16 450 španělských novin, 254 TV a 5 112 rádií
 • cca 1000 španělských slov je základem jiných jazyků
 • světová literární veledíla byla napsána ve španělštině
  /Don Quijtote de la Mancha, Sto roků samoty, . . ./
 • oficiální jazyk EU, MERCOSUR, UNESCO, UN, . . .
 • do 15ti let – 500 milionů lidí mluvících španělsky

 

» Více

Ve spolupráci s prestižní organizací Enforex, jazykovými školami v síti International House i dalšími školami v různých destinacích máte jedinečnou šanci a velký výběr jazykových pobytů. Všechny školy jsou akreditovány “Instituto Cervantes”, studium probíhá celorčně včetně vánočních a velikonočních svátků. Existuje 6 různých jazykových úrovní -začátečník – expert a začínají každé pondělí v měsíci. Počet zvolených týdnů je felxibilní! 

Španělsko
Země slunce, pláží, býčích zápasů, a sangrie ležící na Pyrenejském poloostrově. Skvělá příležitost jak skloubit letní dovolenou se studiem a pokud vás baví moře a historie, tak Španělsko má zaručeně všechno. Získejte nové “amigos”,  poznejte Španělské království.

Intenzivní španělština
Kurzy jsou flexibilní zaměřené na obecný jazykový rozvoj. Začátek každé pondělí a délku zvolíte dle rozpočtu, času a potřeb. Posun z jedné úrovně do druhé trvá cca 10-12 týdnů, čímž lze nahradit 1 rok studia u nás. Kurzu jsou zakončené testem a mezinárodně platným certifikátem s celkovým ohodnocením. 

 • začátek kurzů je každé pondělí
 • začátečníci i pokročilí
 • délka kurzu od 2 týdnů výše
 • mluvení, čtení, psaní, poslech
 • na výběr – min. 20 lekcí týdně a více

 

Zkouška DELE
Je oficiální potvrzení znalosti španělštiny. DELE – Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) je jakousi „Cambridgeskou zkouškou“ ve španělštině – jediná mezinárodně uznávaná zkouška, která ověří jazykové dovednosti ve španělštině. Platnost DELE není časově omezená, uznávají univerzity ve španělsky mluvících zemích, ale také ostatní světové univerzity, včetně ČR. Zkoušku vyhlašuje organizace Instituto Cervantes po celém světě – nejvýznamnější instituce, jejímž cílem je podporovat výuku španělštiny. Přispívá k rozšíření povědomí o kultuře španělsky mluvících zemí. Zkoušku můžete složit v šesti úrovních od A1 do C2. Stupnice odpovídá jednotlivým úrovním jazykových znalostí definovaným Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky.

Přípravné kurzy na zkoušku DELE
Seznámíte se strukturou zkoušky, natrénujete jednotlivé části v daném časovém limitu a získáte praktické rady, jak zkoušku úspěšně složit. V kurzu si zkusíte udělat zkoušku „nanečisto“. Přípravné kurzy s pevnými nástupními termíny několikrát do roka a rozsah záleží na úrovni, ve které je budete skládat. Hodnocení probíhá ve Španělsku, což potrvá zhruba 2 měsíce. Diplom získáte do 3 měsíců od složení zkoušky. 

Zkouška DELE má 5 částí
Musíte získat minimálně 70 % v každé z následujících částí:

 • porozumění čtenému textu
 • písemný projev
 • poslechová část
 • gramatika a slovní zásoba (není v částí DELE A1 a A2)
 • konverzace

 

Laninská Amerika
Cestovatelský sen po dobrodružství bažících nadšenců. Kochat se tajemnou krásou starobylého Machu Picchu, tančit tango na ulicích Buenos Aires, projít se po solných jezerech v Bolívii, potápět se na Galapágách – je jen pár nápadů na výlety po Jižní Americe. Aby jste se na cestách neztratili, určitě se budou hodit základy španělsštiny. Proč to tedy nespojit a nevycestovat s Gemini? Latinská Amerika je po Španělsku samozřejmou volbou. Tuto možnost rovněž nabízí organizace Enforex, International House, ale i jinak se můžete zůčastnit výuky španělštiny ve více než 28 místech na světě.

 

» Skrýt