Děti a mládež

Pro 6-18let dle destinace a výběru

 • Obvykle letní prázdninové pobyty, zimní ve vybraných destinacích
 • Pro jednotlivce i skupiny
 • Zaměřeno na potřeby a zájmy studentů ve věku 6 – 18 let
 • Cílem je zlepšení komunikace, využití jazyka v běžných situacích
 • Společné hry, modelové situace + sporty, hudba, zájmová činnost, . . .
 • Domácí atmosféra, přátelské prostředí ve škole, v rodinách a kempech
 • Zábava a pohodlí v blízkosti školy
 • Celodenní dohled, 24hod. servis, především u menších dětí
 • Zkušení a zodpovědní učitelé nebo vedoucí zajišťující program, bezpečí a pohodu
 • Aktivity –  hry, sporty, výlety, exkurze, akční balíčky, společenské aktivity

O programech:  „Prima aktivní prázdniny!“

 • Struktura výuky a dohled partnerských škol odpovídající věku a přiměřeným znalostem studentů
 • Jednotlivé moduly spojené s aktivitami pro lepší pochopení jazyka a praktické situace v reálu
 • Různé destinace = různé možnosti přizpůsobené prostředí
 • Poznání místní kultury, využití nově nabytých znalostí – příležitost jak získat praktické zkušenosti
 • Moderní a zábavné výukové metody s využitím moderní techniky – studenty velmi oblíbené!
 • Pobyty krátkodobé, typicky prázdninové v období červen – září

Nabízené školy

Mají dlouholeté zkušenosti, jsou pečlivě vybírány, jsou akreditované u mezinárodních organizací. Zvláště kurzy pro děti a mládež jsou umístěny v bezpečných a zároveň atraktivních lokalitách, jsou pravidelně prověřovány.

Studium a odborný dohled

Klasická výuky probíhá obvykle v dopoledních hodinách, PO – PÁ. Max. 10-15 studentů ve třídě /preferovány jsou menší skupiny/. Po příjezdu absolvují studenti krátký vědomostní test a na základě výsledku jsou zařazeni do třídy se spolužáky na stejné úrovni. Výuka probíhá pouze v daném jazyce a kvalifikovaní vyučující dbají na vytvoření příjemné a zábavné atmosféry. Velký důraz je kladen na komunikaci s využitím různých her, takže jsou studenti nenáročnou formou vyzváni k aktivnímu zapojení. Výukou ve třídě studium nekončí. Po škole ve volném čase mají studenti možnost využít přilehlých sportovišť, školy připravují různé akce, výlety a exkurze po okolí i do vzdálenějších měst především o víkendech. Ve většině místech probíhají mimoškolní aktivity přímo v areálech škol nebo poblíž vždy pod celodenním odborným dohledem, zvláště u menších dětí. Všechny kurzy jsou zakončeny certifikátem!

Doprava a transfer

S výběrem destinace, školy a kurzu, zajišťujeme i dopravu /letenku, autobus/ + vyzvednutí z letiště s následnou přepravou do místa určení a zpět po ukončení kurzu, o kterou se postará zástupce školy „Transfer Manager“

Nezletilí účastníci bez doprovodu

Většina leteckých společností poskytuje službu, tzv. doprovod nezletilých pasažérů, kteří nemohou cestovat sami, což se týká hlavně vzdálenějších destinací! Služba s názve „UM“ /Unaccompanied Minors/, se doporučuje dětem mladším 14 let. Upozorňujeme, že některé letecké společnosti toto potvrzení mohou striktně vyžadovat! Principem služby jsou dva odlišné koordinované doprovody:  Letecká společnost a doprovod školy – každý vyčlení určenou osobu, jenž bude k dispozici při odletu. Po registraci /odbavení/ svěříte své dítě hostesce letecké společnosti, která jej provede prostorami letiště a postará se o jeho pohodlí během celého letu. V cílové stanici jej předá kontaktní osobě určené školou. Při zpátečním letu probíhá situace stejně, pouze v opačném pořadí – asistent školy předá dítě letušce a ta jej bezpečně dopraví domů a předá rodičům. Služba je zpoplatněna u letecké společnosti i u školy a cenu určují uvedené instituce. Tyto dodatečné náklady jsou účtovány zároveň s letenkou a při platbě vybraného kurzu

Ubytování

Podle destinace a věku účastníka si můžete zvolit. Obě možnosti přináší kontakt s rodilými mluvčími nebo jinými zahraničními studenty, přátelská setkání a nové zážitky. V rodinách vám na vlastní žádost může být přidělen kamarád nebo kamarádka. Rezidence obvykle jsou vícelůžkové. Obě varianty vždy s plnou penzí, tj. snídaně/oběd/večeře! Některé školy mají vlastní ubytování i školní jídelny, bližší požadavky lze řešit individuálně dle destinace a nabídky vybrané školy.

 • Homestay – ubytování v rodinách, obvykle 1-2 lůžkové pokoje
 • Školní rezidence – společná ubytovna /praxe hlavně u menších dětí/ – letní a zimní mládežnické kempy

Volný čas, mimoškolní aktivity

Všechny školy nabízí velké množství mimoškolních aktivit – sportovní, společenské i kulturní, poznávací výlety a zajímavé exkurze s možnostmi, které vybraná destinace poskytuje. Všechny aktivity jsou organizovány školami , vedeny vždy pod odborným dohledem, umožní vytvořit přátelskou atmosféru. Je to skvělá příležitost k poznání nového prostředí, setkání s novými přáteli, vyzkoušíte nové druhy sportů a zažijete mnohdy opravdu originální akce – hudební festivaly, městské oslavy, sportovní utkání, a další.

Kapesné

Obecné ceny zahrnují cenu kurzu, ubytování s plnou penzí, transfer z/na letiště, mimoškolní aktivity, zdravotní a cestovní pojištění, popřípadě další nadstandardní služby na zvláštní žádost. Některé školy nabízí doplňkové programy, které účastníci hradí přímo na místě. Doporučujeme: počítat s kapesným ve výši cca 50-70EUR/týden – na zakoupení telefonní karty /pokud není v nabídkovém balíčku/, svačiny, nápojů, suvenýrů, apod. Přibližně stejnou částku doporučujeme i pro volitelné aktivity nabízené přímo na místě. Výše kapesného by měla být přizpůsobena náročnosti a zvykům každého účastníka

Vyberte z nabídky
 • Kdy začít?
 • Lépe dříve nežli nikdy!
 • Co a kde?                                                                              
 • Nejste si jisti?
 • Zeptejte se!