Děti a mládež – Letní a zimní kempy! – Prázninové i celoroční! – Jednotlivci i skupiny!

 

Věková skupina 6 – 18 let

 • Období letní: červen – září, zimní – vybrané destinace
 • “Summer” a “Winter” kempy – jednotlivci i skupiny
 • Zaměřeno na potřeby a zájmy studentů ve věku 6 – 18 let
 • Cílem je zlepšení komunikace, využití jazyka v běžných situacích
 • Společenské hry, modelové situace + sporty, hudba, zájmová činnost, . . .
 • Domácí atmosféra, přátelské prostředí ve škole
 • Ubytování: rodiny nebo školní rezidence
 • Zábava a pohodlí v blízkosti školy
 • Strava: plná penze, 3x denně, cestovní balíčky. . .
 • 24 hod. odborný dohled, servis i první pomoc
 • Pečlivě vybraní učitelé, vedoucí zajišťující program, bezpečí a pohodu
 • Aktivity –  hry, sporty, výlety, exkurze, akční balíčky, společenské aktivity

 

Programy: „Prima aktivní prázdniny!“

 • Struktura výuky a dohled partnerských škol přiměřené věku a znalostem studentů
 • Jednotlivé moduly s aktivitami pro lepší pochopení jazyka a praktické situace v reálu
 • Různé destinace a různé možnosti přizpůsobené danému prostředí
 • Poznání místní kultury, využití nových znalostí – příležitost získat praktické zkušenosti
 • Zábavné výukové metody s využitím moderní techniky – studenty velmi oblíbené!
 • Min. pobyt 2 týdny, žádané 4-6 týdnů dle destinace, finančních nákladů, časových možností

 

» Více

Školy
V nabídce najdete pečlivě vybrané školy s dlouholetými zkušenosti, akreditované mezinárodními organizacemi. Jsou pravidelně prověřovány a zvláště jazykové pobyty pro děti a mládež jsou umístěny v bezpečných, ale velmi atraktivních lokalitách a jsou pravidelně prověřovány.

Studium a odborný dohled
Klasická výuky probíhá obvykle v dopoledních hodinách, PO – PÁ s max. 10-15ti studenty ve třídě /preferovány jsou spíše menší skupiny/. Po příjezdu absolvují studenti krátký vědomostní test a na základě výsledku jsou zařazeni do třídy se spolužáky na stejné úrovni. Výuka probíhá pouze v daném jazyce a kvalifikovaní vyučující dbají na vytvoření příjemné a zábavné atmosféry. Velký důraz je kladen na komunikaci s využitím různých her a studenti tak nenáročnou formou vyzváni k aktivnímu zapojení. Ve třídě studium nekončí, po škole ve volném čase využívají studenti přilehlých sportovišť, školy připravují různé společenské akce, výlety a exkurze po okolí i do vzdálenějších měst především o víkendech. Obvykle probíhají mimoškolní aktivity v areálech škol či poblíž vždy pod odborným dohledem, zvláště u menších dětí. Všechny kurzy jsou zakončeny certifikátem!

Doprava a transfer
Podle vybrané destinace, školy a kurzu, zajistíme dopravu /letenku, jízdenku/ + po příletu vyzvednutí z letiště s následnou přepravou do místa určení a zpět po ukončení kurzu, o kterou se postará zástupce školy „Transfer Manager“

Nezletilí účastníci bez doprovodu
Většina leteckých společností poskytuje službu, tzv. doprovod nezletilých pasažérů, kteří nemohou cestovat sami, hlavně do vzdálenějších destinací! Služba „UM“ /Unaccompanied Minors/, se doporučuje dětem pod 14 let. Některé letecké společnosti mohou toto potvrzení striktně vyžadovat! Jedná se o 2 koordinované doprovody: letecká společnost a doprovod školy – každý vyčlení určenou osobu, která je k dispozici při odletu. Po registraci /odbavení/ svěříte dítě hostesce letecké společnosti, která dítě provede prostorami letiště a postará se o jeho pohodlí během celého letu. V cílové stanici předá dítě kontaktní osobě určené školou. Při zpátečním letu probíhá situace stejně, pouze v opačném pořadí – asistent školy předá dítě letušce, která jej bezpečně dopraví domů a předá rodičům. Služba je zpoplatněna u letecké společnosti i u školy a cenu určují uvedené instituce. Tyto dodatečné náklady jsou účtovány zároveň s letenkou a při platbě vybraného kurzu.

Ubytování
Rozhoduje destinace a věk účastníka, existují 2 možnost. Homestay: ubytování v rodinách, 1-2 lůžkové pokoje. Školní rezidence: společná ubytovna /hlavně u menších dětí/ – letní a zimní mládežnické kempy. Obě přináší kontakt s rodilými mluvčími nebo jinými zahraničními studenty, přátelská setkání a nové zážitky. V rodinách může být na vlastní žádost může přidělen kamarád/ka, školní rezidence jsou obvykle vícelůžkové. Obě varianty jsou vždy s plnou penzí – snídaně/oběd/večeře! Některé školy mají vlastní ubytování i školní jídelny. Bližší požadavky lze řešit individuálně dle destinace a nabídky školy. 

Volný čas, mimoškolní aktivity
Sporty, společenské i kulturní akce, poznávací výlety a zajímavé exkurze dle možnostmi, ve vybrané destinaci. Aktivity jsou organizovány školami, vždy pod odborným dohledem, umožní vytvořit přátelskou atmosféru. Studenti mají skvělou příležitost k poznání nového prostředí, setkání s novými přáteli, vyzkoušet nové druhy sportů a zažít mnohdy opravdu originální akce – hudební festivaly, městské oslavy, sportovní utkání, a další.

Kapesné
Obecné ceny /balíčky/zahrnují cenu kurzu, ubytování s plnou penzí, transfer z/na letiště, mimoškolní aktivity, zdravotní a cestovní pojištění, případně další nadstandardní služby na zvláštní žádost. Některé školy nabízí doplňkové programy, které účastníci hradí přímo na místě. Doporučujeme kapesné cca 50-70EUR/týden – na zakoupení telefonní karty /pokud není v nabídkovém balíčku/, svačiny, nápojů, suvenýrů, apod. Přibližně stejnou částku doporučujeme pro volitelné aktivity nabízené přímo na místě. Výše kapesného by měla být přizpůsobena náročnosti a zvykům každého účastníka.

» Skrýt

Nabídka