Pracovní programy – Studium s pracovním povolením – Prázdninové brigády – Neplacené stáže . . .

Různé destinace – různé možnosti! Nejčastější a relativně nejjednodušší forma jak získat možnost pracovat v zahraničí je studentské vízum s pracovním povolením – Austrálie, Nový Zéland, Kanada Oblíbená kombinace studia jazykového, případně odborného kurzu a placené práce, avšak vždy za přesně stanovených podmínek. Pracovní povolení je automaticky součástí studentského víza ve vybraných vízových destinací. Existují i jiné možnosti, avšak za předpokladu, že splníte požadované podmínky, a které budete striktně dodržovat. 
Více inormací najdete níže: 

 

AUSTRÁLIE

 

NOVÝ ZÉLAND

 

KANADA

 

Pracovní programy v Austrálii
Závisí zásadně na typu víza, o které se ucházíte za předpokladu, že splníte podmínky a požadované vízum vám bude uděleno. Studium + pracovní povolení /jazykový nebo odborný kurz/ včetně programu DemiPair, Sponzorship, Work and Holiday,  absolventi VŠ v Austrálii po ukončení studia, případně emigrace, což je však podstatně složitá záležitost.

Studentské vízum s PP: 
Nejoblíbenější, nejžádanější a zatím nejschůdnější šance jak navštívat Austrálii a mít možnost legálně pracovat, při studiu na částečný úvazek – 40 hodin ve dvou po sobě jdoucích týdnech, v době pauzy mezi dvěma kurzy, o prázdninách a svátcích neomezeně. Podle délky plánovaného studia lze získat až 8 týdnů víza s PP navíc. Při dobře připraveném studijním plánu máte možnost získat pár měsíců kdy lze pracovat neomezeně a zároveň ušetřit výdaje za studium. Stejný typ víza je vyžaduje i program DemiPair, s tím rozdílem, že odpoledne po škole pracujete na půl úvazku pro rodinu za kapesné cca 120-150AUD a máte zdarma ubytování s plnou penzí.

» Více

Demi-Pair
Studium a práce v rodinách. Relativně novinka v nabídce pracovních programů. Kombinace studia se známějšími AuPair programy. Proto název DemiPair. Účastníci programu studují na jazykových školách vybraný kurz – např. GE, EAP, BE, IELTS nebo přípravné Cambridge kurzy a zároveň pomáhají některé z místních rodin s hlídáním dětí a drobnými, běžnými pracemi v domácnosti. Výměnou získají ubytování, stravu a kapesné cca AU$120 a AU$150 týdně. Program vyžaduje hlavně dobrou vůli, ochotu a odpovědnost. Některé školy nabízí již registrované rodiny se zájmem o Demi-Pair, pokud splníte požadovaná kritéria, může být celý proces vyřizování urychlený.

 

Sponsorship
Najde se australský zaměstnavatel a nabídne pracovní pozici v určitém oboru, získáte možnost po ukončení studia zůstat déle a pracovat na plný úvazek. Tzv. “Sponzor vízum” je jedno z nejčastějších pracovních víz využívaných australskými zaměstnavateli k dlouhodobému zaměstnání zahraničních pracovníků v určitém oboru. Firma najímající zahraniční pracovníky, musí splňovat přísná kritéria – prokázat, že na stejnou pozici nenajde zaměstnance mezi Australany či australskými rezidenty. Vízum je platné 4 roky a váže se pouze k jednomu zaměstnavateli.

PODMÍNKY PRO ZAMĚSTNAVATELE
Na zaměstnavatele jsou kladeny velké nároky pro sponzorování zaměstnance ze zahraničí. Může to být společnost sídlící přímo v Austrálii i mimo. Společnost, musí působit v zemi legálně a je-li na australském trhu déle než 12 měsíců, musí prokázat, že se aktivně podílí na školení Australanů, což znamená, že pro australské zaměstnance zajišťuje školení a podporuje jejich vzdělávání.

 • Musí se ujistit, že zaměstnanec bude pracovat na pozici, na kterou byl nominován.
 • Musí si uchovávat veškeré záznamy.
 • Musí zajistit vzdělávání pro Australany a australské rezidenty.

PODMÍNKY PRO ZAMĚSTNANCE

 • Po době pobytu se Sponsorship nelze pracovat pro jinou společnost/firmu, než pro sponzorující.
 • Nesmí přerušit práci na více než 60 dní po sobě jdoucích.
 • Může pracovat pouze v rámci pracovní pozice, na kterou byl nominován.
 • Musí začít pracovat nejpozději do 90 dní od schválení víza pokud je v Austrálii, nebo do 90 dní od příjezdu do Austrálie, pokud se v době žádosti o víza nachází mimo zemi.

PROCES VYŘÍZENÍ NENÍ SNADNÝ ANI RYCHLÝ:

1. fáze procesu
Australská firma musí získat souhlas imigračního úřadu pro tzv. nominaci ke sponzorství.

2. fáze procesu
Nominace potenciálního budoucího zaměstnance na konkrétní pozici, musí být na tzv. CSOL listu (Consolidated Skilled Occupations list), seznam pracovních pozic pro Sponzorship. Pokud požadovaná pozice není na seznamu, může zaměstnavatel zkusit uzavřít s australskou vládou zvláštní dohodu, tzv. Labour Agreement a musí prokázat, že danou pozici nemohl obsadit nikým z Australanů – vyvěsí inzerát na 21 dní, během kterých se o danou pozici “nesmí” přihlásit Australan. Zahraničnímu zaměstnanci musí garantovat stejné pracovní podmínky. Stejný nebo vyšší plat, jako by byl pro Australana, cca $53,900 AUD ročně, v některých oborech i výše. Potvrzuje tím, že se bude zaměstnávat levnou pracovní sílu ze zahraničí.

3. fáze procesu
“Visa application” – žadatel odešle žádost, prokáže požadované schopnosti a kvalifikaci. Někdy je lepe doložit delší praxi v oboru než kvalifikaci. U některých pozic (Trade occupations) je třeba prokázat dovednosti prostřednictvím tzv. Skills assesments. Např. “Chef”, “Cook”, “Restaurant Manager” by neměly být v rámci tzv. fast food restaurací. Musí splňovat jazykové požadavky – dostatečnou úroveň angličtiny – Certifikát ze zkoušky IELTS s výsledným skóre min. 5.0, Certifikátem CAE skór min. 154. Dalšími požadavky např. – výpis z trestního rejstříku, zdravotní prohlídka, apod. Žádost se podává online a každá část – Sponsorship, Nomination, Visa application za poplatek imigračnímu úřadu. Děti a de facto partneři hlavního žadatele mohou být rovněž v žádosti uvedeni.

 

Work & Holiday 
Od 01. 03. 2018 byl spuštěn program Work and Holiday pro ČR, zájemcům ve věkové kategorii 18-30 let s počtem 500 volných míst. Program umožňuje pracovat, cestovat a omezenou dobu i studovat – 4 měsíce /přesně 17 studijních týdnů/. Několik šťastlivců se může každý rok přihlásit do programu a prožít nezapomenutelnou zkušenost u protinožců! Oficiální informace o W&H vízech najdete na webu australského imigračního úřadu. Jednou z podmínek pro vízum statut studenta nebo držitele VŠ titulu.

POZOR!
Nezaměnujte s Working Holiday vízem, v současné době není dostupné pro ČR a zatím nejsou žádné informace o jeho dostupnosti v blízké době. Pouze pár států Evropy (Německo, Francie, Velká Británie, atd.), Asie a Ameriky má tuto možnost. 

Více info o W&H programu:

 • W&H vízum umožňuje pobyt na dobu 12 měsíců ode dne vstupu na území Austrálie
 • Pracovní povolení Full Time, min. 2 různí zaměstnavatele, max. po 6ti měsících.
 • Žadatelé musí prokázat dostatek financí na osobním účtu, především na zpáteční letenku a první měsíce pracovní dovolené v AU.
 • Program je určen pro kulturní a sociální rozvoj a vytvoření užší vazby mezi AU a ČR republikou.  
 • Pracovní vízum lze jednou prodloužit, respektivě získat druhá W&H víza pokud po určitou dobu pracujete na australské farmě /min. 88 dní na první víza/. Další prodloužení už možné není.
 • Lze cestovat i mimo Austrálii v průběhu trvání víza, počínaje dnem prvního vstupu na území.
 • Hlavní rozdíl mezi turistickým a W&H vízem je legální práce. Extra výdělek pomůže snížit prvotní náklady na cestovaní a dovolenou.
 • Je možné pracovat po celou dobu trvání víza – 12 měsíců, vykonávat jakoukoliv práci s dočasnou nebo neformální povahou, hlavním cílem návštěvy je dovolená a cestování.
 • Držitelé víza mohou pobývat v AU po celou dobu tj. 12 měsíců od data příjezdu.
 • Víza získá prvních 500 uchazečů, kteří doručí platnou žádost s potřebnými dokumenty.

 

Na vyžádání zařídíme za vás:

 • Podání žádosti o vízum
 • Zprostředkování ubytování  
 • Rezervace letenky a cestovního pojištění

 

Absolventi
/Temporary Graduate Subclass 485/
Absolveni austrálské vysoké školy mohou v zemi zůstat déle, tato víza umožňují žít, pracovat a cestovat po dobu 18 měs. – 4 roky v závislosti na kvalifikaci žadatele.

1. TYP VÍZA – POST-STUDY WORK STREAM

 • Umožňuje extra pobyt na 2 – 4 roky.
 • Vízum je k dispozici pouze pro studentům, kteří žádali a bylo jim uděleno první studentské vízum dne 5.11.2011 a později.
 • Vízum umněno jen úspěšným absolventům bakalářského, magisterského a doktorantského studia se student vízem Subclass 572, 573 a 574.
 • Žádat lze pouze v Austrálii, nejpozdeji do 6 měsíců od ukončení studia, které musí být v délce min. 92 týdnů tj. 2 akademické roky tedy 4 semestry.
 • Délka víza je min. 2 roky u bakalářských a magisterských programů, doktorantská studia až 4 roky.
 • Studium angličtiny se do této doby 2 let nezapočítává.
 • Během této doby má žadatel o Post Study Work víza plné pracovní povolení.

2. TYP VÍZA – GRADUATE WORK STREAM

 • Studijní obor se musí vztahovat ke kvalifikovanému povolání na imigračním listu (189 Visa list)
 • Je vhodné pro zahraniční studenty, pokud úspěšně ukončí min. 2 leté studium v nedostatkovém oboru v Austrálii.
 • Je určeno zahraničním studentům pod 50 let co dokončili 2 leté studium v AU minimálně stupeň Diploma před méně než 6 měsíci. Vzdělání musí být v oboru, jenž je uveden v Skilled Occupation List a zaměstnání musí být ohodnoceno nejméně 50 – 60 body.
 • Pro podání žádosti je potřeba předložit rovněž ohodnocení vzdělání relevantní organizací v Austrálii, minimálně je potřeba o to alespoň před podáním víza požádat. Při žádosti o vízum musí být předloženy všechny úředně ověřené dokumenty, které jste uvedené assesing authority poskytl a školní dokumenty i dokumenty potvrzující praxi v oboru. Ve své žádosti můžte uvést i více než jedno ze žádaných povolání (Skilled Occupation).
 • Vízum je udělováo na dobu 18 měsíců s plným pracovním povolením
 • Žadatelé mohou získat další body tím, že absolvují pracovní praxi v Austrálii, zdokonalí jazykové znalosti a složí zkoušku IELTS s lepším výsledkem a získají více bodů za angličtinu.
 • Jsou určena studentům, kteří právě dokončili studium v Austrálii a chtějí požádat o trvalý pobyt přes bodový systém (Skilled Migration), ale nemají dostatečné množství bodů na to, aby jejich žádost byla úspěšná.  
 • Další podmínky Skilled – Graduate víz – test IELTS na úrovni min. 6,0 bodů ve všech 4 částech, poplatek za podání žádosti 195 AUD. Zároveň je potřeba podat žádost – Form 1276 pro Adelaide Skilled Processing Centre (ASPC) nebo online (e-visa) do Brisbane Skilled Processing Centre (BSPC). Výpis z trestního rejstříku v Austrálii (AFP – Australian Federal Police Record). Platný cestovní pas. Absolvovaná lékařská prohlídka včetně rentgenu plic.

» Skrýt

 

Pracovní programy na N. Zélandu
Rozhoduje typ víza a délka pobytu. Občané ČR mohou legálně pracovat za daných podmínek. NZ je země s moderní ekonomikou, její hospodářská prosperita těží hlavně ze zemědělství. V zemi se pěstuje mnoho plodin, z velké části pro vývoz – jablka, kiwi, pšenice a kvalitní víno, což je jeden z důvodů proč lze najít práci častěji v oblasti zemědělství, rybolovu, lesnictví, vinařství a turistickém průmyslu.

Studentské vízum s PP
Vhodné pro zájemce o studium na více než 3 měsíce. Opravňuje žadatele vstoupit do země za účelem žít, studovat a legálně pracovat. V roce 2014 vláda NZ konečně zavedla studentská víza s pracovním povolením pro všechny žadatele. Studenti mají nárok legálně pracovat 20 hodin týdně za předpokladu, že studují alespoň 14 týdnů. Po skončení kurzu získají studenti 1 měsíc víza navíc, kdy mohou cestovat nebo pracovat. Studenti jazykového či odborného kurzu více než 1 rok, mohou pracovat neomezeně během prázdnin, státních svátků nebo pauzy mezi kurzy, většinou v oblasti pohostinství a cestovního ruchu

» Více

 • Počet pracovních míst se odvíjí zejména podle sezóny pro danou aktivitu 
 • Sezónní práce prakticky celý rok, ale hlavní sezóna je listopad – červen
 • Více info v sekci – Studium v zahraničí – Nový zéland
  – pracovní podmínky pro sezonní práce – nabídka pracovních míst, co lze očekávat, …

 

Working Holiday
Umožňuje cestovat a při té příežitosti si přivydělat na pokrytí cestovních nákladů, využít jedinečného pracovního povolení Working Holiday, na základě dohody mezi NZ a ČR. Na základě povolení je možné pracovat až 1 rok, cestovat a 6 měsíců studovat.  

WORKING HOLIDAY VÍUM
Představuje jedinečnou příležitost, umožňující občanům ČR cestovat, poznávat krásy přírody, kulturu a něco si přivydělat. Hlavním účelem cesty by mělo být poznávání NZ. V rámci snížení nákladů na cestu  toto vízum dovoluje neomezeně pracovat. Platnost povolení je zpravidla 1 rok a lze neomezeně cestovat , pracovat a až 6 měsíců studovat. Vízum lze získat jen jednou a je platné 12 měsíců od prvního vstupu na na území NZ a lze vstupovat neomezeně, avšak první vstup do země musí být do 12 měsíců od udělení víza ambasádou. Dohoda mezi ČR a NZ o usnadňování dočasných pracovních pobytů pro mladé lidi byla uzavřena v roce 2005. Tato dohoda umožňuje bezdětným lidem ve věku 18 – 35 let včetně, vycestovat na Nový Zéland na dobu jednoho roku. Češi cestující v rámci programu obdrží víza, na jejichž základě jim novozélandské úřady při příjezdu na ostrovy udělí pracovní povolení.

O Working Holiday víza se žádá on-line přímo na stránkách novozélandského imigračního úřadu

KVÓTA PRO SEZÓNU 2019/2020 SE OTEVŘE
6. 3. 2019 v 10:00 NZ ČASU, tj. 5. 3. 2019 ve 22:00 CZ ČASU

 

Pracovní vízum
Umožňuje občanům ČR pracovat na NZ, pokud do země nevycestovali na WH vízum, ale získat čistě pracovní vízum je obtížné. Existuje několik způsobů, jak si o něj zažádat. Nejsnazší cesta je, nabídka pracovního místa novozélandským zaměstnavatelem. 

 

BEZPROBLÉMOVÝ A RYCHLÝ VSTUP DO ZEMĚ:
/bez pracovního povolení do 3 měsíců/

 • Mít u sebe vyplněnou vstupní kartu do země – dostaneš na palubě letadla,
 • Doložení zpáteční letenky s datem návratu do 3 měsíců,
 • Předložení imigračnímu úředníkovi doklad o finančním zabezpečení – požadován je doklad ve výši cca 1000 NZD na každý měsíc pobytu tj. cca 13 000 Kč, v podobě výpisu z účtu nebo zůstatku na platební kartě,
 • Pokud mpžno, sdělit úředníkovi přibližný plán své cesty
 • Nevozit do země žádné ze zakázaných položek – zvířata a živočišné produkty, rostliny a rostlinné produkty, jídlo, apod.

 

» Skrýt

 

Pracovní programy v Kanadě
Různé destinace – různé možnosti! Studium a placené práce, součást odborného kurzu za daných podmínek ve vybrané destinaci. Student vízum je vhodné pro studium na více než 6 měsíců. Do země můžete vstoupit za účelem studijně-pracovního programu Co-Op /dříve Study&Work/. Žádat o vízum lze až po přijetí ke studiu odborného kurzu. Od 31.7.2018 musí všichni žadatelé o studentské vízum předat biometrické údaje ve Vídni.

Studentské vízum s PP
V Kanadě však za odlišných podmínek. Není součástí běžného studentského víza, ale pouze tzv. Co-Op Programu /dříve Work&Work/. Od 1.6.2014 ideální produkt pro držitele kanadských studentských víz – účastníků tohoto programu. Pracovní povolení je součástí studentského víza “Study Permit + Work Permit”. Studenti mohou pracovat během první poloviny pobytu /studia/ “Part time” tj. 20hod./týden odpoledne nebo večer po škole, a “Full Time”/plný úvazek/, ve druhé polovině programu – práce v oboru dle předchozího studia. Délka odborného kurzu v kombinaci s placenou prací je volitená:

» Více

12+12, 24+24, 48+48 týdnů. Studium a práce funguje v poměru 50:50 – čím delší je studium, tím delší pracovní část. Tyto programy jsou ideální pro zlepšení angličtiny, získání odborných znalostí a nové kvalifikace, ale také  nové znalosti vyzkoušet v praxi a něco přivydělat. Co-Op programy nejsou omezené kvótou ani věkem a umožňují legálně pracovat. Čím delší je studium, tím je delší pracovní část. Po skončení studia si studenti mohou sami najít práci nebo požádat školu o zprostředkování. Škola je schopna zajistit buď neplacenou stáž v oboru (tzv. internship) nebo placenou práci obvykle v oblasti pohostinství a služeb. V Britské Kolumbii musí jedině škola musí placenou práci.

Co-Op Program nabízí:

 • ILAC College (Vancouver, Toronto)
  – Service Excellence for Business
 • Arbutus College (Vancouver)
  – Business Management
  – Marketing
  – International Trade
  – Hospitality Management
 • Tamwood Careers (Vancouver, Whistler)
  – Hospitality and Tourism Programs
 • Whistler Adventure School (Whistler)
  – Adventure Guide Program
  – Media Manager Program
  – Retail & Manufacturing Program
  – Ski Guide Training
  – Rock Guide Training
  – Alpine Guide Training

 

Working Holiday
Jak se vydat do Kanady a mít možnost delší dobu žít a pracovat? WH víza  to umožňují a spadají pod program “Zažijte Kanadu” /IEC – International Experience Canada/. Občané ČR a SR ve věku 18-35 let po dobu 1 roku mohou Kanadu poznávat, cestovat, neomezeně pracovat a až 6 měsíců studovat. Žádost o Working Holiday víza se podává online a doba vyřízení je 1-2 měsíce.

Od roku 2016 funguje nový systém podávání žádosti a výběru uchazečů. Je možné žádost podávat v průběhu celého roku. Uchazeči jsou evidováni kanadským imigračním úřadem v tzv. POOLS, kde jsou zařazeny všechny žádosti. Kanadský imigrační úřad pak v pravidelných kolech (tzv. rounds of invitation) posílá určitému počtu náhodně vybraných kandidátů pozvánku k tomu, aby dodali do systému potřebné dokumenty a tím dokončili žádost o samotné vízum. V době platnosti víza tj. 1 rok, má žadatel možnost vstoupit na území Kanady, po uplynutí 1 roku je platnost víza ukončena. Od 31.07. 2018 musí každý žadatel o WH vízum dodat biometrické údaje a to pouze v oficiálních kancelářích Visa application centres (VACs) , občané ČR ve Vídni. Podmínky se mohou měnit, proto doporučujeme sledovat oficiální stránky International Experience Canada.  WORKING HOLIDAY – kvóta pro rok 2019 je 1000 míst.

 

Absolventské vízum  
Pokud vystudujete v Kanadě VŠ a chcete zůstat, je možné zažádat o tzv. Post Graduation Work Permit – absolventské vízum, které opravňuje až 3 roky /dle délky prvotního studia/ v Kanadě legálně žít a pracovat. Je často nejjednodušší cestou, jak dostat trvalý pobyt. O vízum je možné žádat pokud máte platné studentské vízum, během žádosti o absolventské nepřetržitě studujete a úspěšně zakončíte denní studium, v délce min. 8 měsíců písemné potvrzené Diplom, Certifikát,…

 

Pracovní vízum
Umožňuje pracovat, avšak žádost o pracovní povolení v Kanadě je poměrně komplikovaná záležitost a vyžaduje mnoho formálních náležitostí. Gemini Students pracovní víza do Kanady nevyřizuje, ale rádi poskytneme zájemcům exkluzivní kontakt na migračního poradce žijícího v Kanadě!

PODMÍNKY

 • produktivní věk
 • znalost angličtiny na vysoké úrovni
 • vzdělání v oboru
 • praxe v oboru

Uchazeči, kteří mají ukončení studium v Kanadě nebo již mají pracovní zkušenost z Kanady, získávají více bodů. Větší počet bodů mají uchazeči s konkrétní pracovní nabídkou od kanadského zaměstnavatele. Ve většině případech je to jediná možnost, jak pracovní povolení získat – dostat pracovní nabídku od kanadského zaměstnavatele. Pokud se podaří, lze o pracovní povolení zažádat online na kanadském imigračním úřadu. Žádost přezkoumá oddělení Labour Market Impact Assessment (zkratka LMIA) – úřad posoudí, zda místo není možné v první řadě možné obsadit kanadským občanem. Žádosti o pracovní povolení do Kanady podávají přes tzv. Express Entry program, který funguje na podobném principu jako WH vízum. V programu je nutné vytvořit profil, do kterého vyplníte informace o vzdělání, pracovních zkušenostech, věku, úrovni jazyka/ků – AJ a FRJ), pracovní nabídka, atd. Program pak profil skenuje a vyhodnocuje, zda jste vhodným kandidátem. Doba zpracování trvá max. 6 měsíců a v tomto programu lze zůstat 1 rok. Vybraní kandidáti zaplatí poplatek a nahrají do systému požadované dokumenty.

V rámci Express Entry existuje 6 kategorií:

 • Federal Skilled Worker (FSW)- nutnost alespoň 1 roku praxe v oboru
 • Federal Skilled Trades (FST)
 • Canadian Experience Class (CEC)
  – nutnost alespoň 1 roku praxe v oboru v Kanadě
 • Provincial Nominee (PN)
  – nominován jednotlivými provinciemi
 • START UP víza
 • Self Employed

 

» Skrýt

 

USA

 

EVROPA

 

Ptejte se, poradíme vám!

 

Pracovní programy v USA

Work & Travel 
Program platí pouze pro studenty denního studia VŠ a VOŠ v ČR! Atraktivní možnost jak vycestovat a legálně pracovat v USA. Studenti, držitelé víza J-1 mohou v době od května do září, tedy okolo letních prázdnin, vyjet do USA na 2-4 měsíce a pracovat 30-40 hod./týdně, přesčasové hodiny jsou hodnoceny vyšší sazbou. Dalších 30 dní pak mohou zůstat a cestovat, účastníci obdrží vízum J-1.

Jak se orientovat – pracovní pozice
Oblíbená pracovní pozice je plavčík, v době prázdnin v USA jich není nikdy dost. Další možnosti najdete v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii. Práci můžete zařídit sami před odletem nebo po přípletu do USA, což je finančně výhodnější, nejste omezováni v žádném směru. Využijte internetu nebo rad známých a kamarádů, kteří se programu zúčastnili. Vhodného zaměstnavatele oslovte e-mailem, přiložte životopis a reference z předchozích prací, nejlepší je telefonický kontakt, zkuste i ověřen webové stránky.

» Více

V rámci programu WAT nelze vykonávat práci s dětmi, ve zdravotnictví, domácnosti, jako posádka lodi nebo letadla, podomního prodejce, učitele nebo vedoucího v mládežnickék kempu! Zaměstnavatelem nesmí být tzv. “Staffing Agency” – personální agentura! V rámci programu je možné mít i více prací, počet odpracovaných hodin není omezen. Mzdy se pohybují kolem 6 – 12$/hod., záleží na lokalitě, v jakém městě pracujete a pro jakého zaměstnavatele. Pokud si práci zajistíte sami před odletem, může proces vyřízení včetně víza, trvat až 8-10 týdnů. Pokud budete práci hledat po příjezdu do USA, musíte prokázat min. $1200 a 2 přímé kontakty na potencionální zaměstnavatele. Dle typu partnerské agentury je stanovena časová lhůta pro pracovní umístění. Pokud není možné najít práci do stanoveného data, je program ukončen a vy musíte neprodleně opustit zemi. Program Work&Travel může zprostředkovávat pověřená agentura a pak není možné, abyste proces absolvovali sami bez spolupráce s agenturou.

Práce při studiu na universitě 
Pokud studujete nebo plánujete studium na univerzitě v USA na bakalářské úrovni, máte možnost pracovat na kampusu školy (restaurace, kavárna, knihovna, apod.) do max. 20 hodin týdně. Hodinová sazba je obykle 8-10$/hod. Lepší uplatnění nacházejí studenti na postgraduálním studiu, kteří mají možnost pracovat jako Graduate Assistants a tedy pomáhat s výukou či výzkumem na škole. Vzhledem k tomu, že je práce mnohem odbornější, jsou Graduate Assistents také lépe placeni.

Pracovní povolení po ukončení studia
Po absolvování studia ve Spojených státech mají zahraniční studenti možnost přihlásit se do tzv. Optional Practical Training, který jim umožňuje pracovat v USA po dobu až 12 měsíců. Pro absolventy oborů vědy, technologií, inženýrství nebo matematiky navíc platí, že toto povolení mohou prodloužit o dalších 24 měsíců a získat tak dohromady 3 roky, které mohou strávit prací ve svém oboru v USA.

 

» Skrýt

Práce – Anglie, Irsko, Malta

Práce při studiu v ANGLII:
Za prací do Anglie cestují občané ČR už desítky let. Vy můžete být o krok napřed v případě, že zaměstnavatelé uvidí, že jste v Anglii jako student, budou vás brát trochu jinak než vaše krajany. Studenti mají šanci najít práci poměrně rychle, ale není dobré se na to spoléhat hned od začátku! Potřebujete také trochu štěstí a hlavně chtít, pak práci najdete. V žádném případě však nezapomínejte, že hlavní důvod návštěvy Anglie je studium. Školy mají nahlašovací povinnost a pokud byste studium zanedbávali hrozí vyloučení ze studia bez vrácení platby!

Tipy pro inspiraci na práci nebo studentské brigády:
Vycestujte co možná nejdříve, s důkladně připraveným životopisem v angličtině, nejlépe více když budte mít více výtisků a prní začněte hledat možnosti letního ubytování. V září přijíždí do Anglie hodně studentů ze všech koutů světa, je tedy dobré mít trochu náskok a práci začít hledat už začátkem srpna.

» Více

 • Práce na baru či v restauraci
  Angličané jsou milovníci piva, tomu je přizpůsoben i trh práce. Studenti často pracují v barech, restauracích, Fast Foods – KFC, McDonalds, Subway, Burger Kings, . . .
 • Pomocné práce ve skladech
  Anglie má z Evropy nejvíce skladů se zbožím z celého světa – častá forma práce pro kluky
 • Úklid, babysitting
  Dívky pracují často v úklidu – hotely a privátní domy, hlídají děti po večerech, což je dobrá pomoc pro mluvenou angličtinu
 • Práce v obchodech a buticích
  Vyžaduje lepší angličtinu, ale tak můžete mít štestí 
 • Online marketing
  Anglie je jeden z největších exportérů na světě, velké e-shopy a logistické společnosti hledají pomocné síly pro střední a východní Evropu. Nabídky najdete na Internetu

Co je dobré vědět:

 • Ke studentům jsou zaměstnavatelé, pracovní doba bývá flexibilní. Pracujte více hodin o víkendu pokud se v týdnu budete učit.
 • PP získáte automaticky, ale před tím musíte vyřídit pár formalit – povolení k pobytu, daňovou kartu a zdravotní pojištění pokud vyděláte více než 155 GBP
 • Minimální mzdu určuje věk – studenti 18-20 let = 5.30 GBP /180 CZK/, 21-24 let = 6.70 GBP /230 CZK/, závisí to na osobní dohodě se zaměstnavatelem. Anglie je stále jednou ze zemí s nejsilnější ekonomikou.
 • Pracující studenti daň z příjmu neplatí do výše platu max. 917 GBP měsíčně či 11 000 GBP ročně. V případě překročení této částky, se daň vypočítává dle výše příjmu.
 • S vrácením daní ČR poradí firma DENDAX – zprostředkovává vrácení daní za poplatek 7% z vrácené částky. Vyřízení trvá 4-6 měsíců a lze žádat až 4 roky zpětně. Více na: dentax.com
 • Zdravotní pojištění musíte platit až když vyděláte týdně více než 155 GBP.

 

Práce při studiu v IRSKU:
Irsko je členem EU tedy občané ČR mohou v Irsku pobývat i pracovat, ale musí před zahájením práce vyřídit formality. Než se na tento krásný ostrov, plný zeleně, vydáte přočtěte pár dobrých rad a tipů:
Členové EU mohou v Irsku pobývat až 3 měsíce bez hlášení o pobytu. Pro vstup do země stačí doklad totožnosti – určitě cestovní pas. Na dobu více než 3 měsíce povolení k pobytu budete potřebovat. Žádost vyřidíte v Dublinu – Kancelář registrace cizinců – The Aliens Registration Office. Mimo Dublin na policejní stanici v ístě kde se nacházíte. Irsko je jedna z velmi benevolentních a otevřených krajin EU, proto není potřeba  registrace jako v UK. Pokud získáte práci, musíte na příslušném sociálním úřadě zažádat o vydání osobního čísla pro styk s veřejnou správou – PPS Number; Personal Public Service Number. Číslo slouží k identifikaci pracovníka a pro styk se státní správou. Povinně se musíte registrovat se na daňovém úřadě, pro vyměr roční daňové povinnosti. Daně jsou z platu strhávány po dosažení příjmu nad roční nezdanitelnou částku. Pracovní doba je 40 hodin týdně, maximální délka pracovního týdne – 48 hodin týdně.

 

Práce při studiu na MALTĚ
Malta je od 1. 5. 2004 členem EU a tedy občané ČR mohou na Maltě pobývat a pracovat. Před zahájením práce pouze vyřídíte pár formalit:
Členovvé EU nemusí oficiálně žádat o pracovní povolení, ale pro přehled a kontrolu o mezinárodních pracovnících, zůstal systém zachován. O pracovní povolení tedy musíte žádat, ale bude přiděleno automaticky. Než si o PP zažádáte oslovte potencionálního zaměstnavatele – osobně se zúčastníte pracovního pohovoru a dostanete nabídku nebo oslovíte zaměstnavatele přes ETC – Employment & Training Corporation) – vládní organizaci starající se o zaměstnanost na Maltě. ETC shromažďuje informace o aktuálních pracovních pozicích a skrze tuto organizaci lze zaměstnavatele kontaktovat. U stejného úřadu se žádá o PP, které by měl vyřídit zaměstnavatel. Žádost o PP musí být na úřad doručena 5 pracovních dní před nástupem na danou pozici.

Získání PP:

 • oslovení potenciálního zaměstnavatele
 • vyplnění žádosti o pracovní povolení
 • zaplacení poplatku €58,23

Povolení k pobytu 
Členové EU mohou pobývat až 3 měsíce bez nahlášení pobytu. Pro vstup do země stačí doklad totožnosti – určite cestovní pas. Na více než 3 měsíce musíte dokázat, že hledáte práci a dobu pobytu lze prodloužit na 6 měsíců. Pokud máte PP a zaměstnání, je možné prodloužit pobyt až na 5 let. K žádosti o prodloužení pobytu je potřeba doklad totožnosti a PP.

 • Prodloužení pobytu vyřizuje imigrační úřad:
  – Ministry for Justice and Home Affairs
 • Případné problémy řeší:
  – Honorární konzulát ČR na Maltě

Minimální mzda a pracovní doba
Běžná pracovní doba 40 hod./týdně, lze pracovat max. 48 hod./týdně a přesčasy jsou hodceny extra. 

 

» Skrýt