Jak získat vízum do Austrálie?

Uvedené informace se týkají občanů ČR s českým pasem! Bez víz se do Austrálie nedostanete, jen je potřeba zvolit to, které pro svou cestu budete potřebovat. Vízová procedura je nejdůležitější bod celého programu, pro úspěšné vyřízení je nutné věnovat přípravě maximální pozornost!!

Turistické vízum e651 – bez pracovního povolení

Vízum získáte za účelem cestování, návštěvy přátel a rodiny nebo krátkodobého studia. Žádost lze podat pouze on-line dle podmínek imigračního úřadu. Vízum opravňuje ke studiu v délce do 3 měsíců, bez pracovního povolení!  Platí pro více vstupů během 1 roku a doba platnosti se počítá ode dne přidělení víza NE od příletu do Austrálie. Během doby platnosti povoluje vstup na území Austrálie přerušovaně, max. vždy 3 měsíce v celku, pak musíte vycestovat mimo území na min. 48hod. Vízum musí mí každý žadatel včetně dětí do 15 let i vlastní pas. Žadatelé starší 70ti let musí předložit potvrzení o zdravotním stavu. Žádejte nejpozději 14 dní před plánovaným odjezdem.

Více na: www.immi.gov.au
/eVisa – vyřizuje kancelář v Hobartu.

Budete potřebovat:  kopii platného pasu a vyplněnou žádost

Doba vyřízení:                max. 48 hodin
Vízový poplatek:            0
Poplatek za vyřízení:     500 Kč

Turistické vízum e600 – bez pracovního povolení

Platnost víza – 3, 6 a 12 měsíců, jsou vhodná pro dlouhodobější cestování. Můžete zůstat nepřetržitě až 1 rok od udělení víza na rozdíl od víz e651. Nevýhoda je však o dost složitější vyřizování a vyšší vízové poplatky, klient je posuzován jako rizikovější. Pokud jste již v Austrálii, můžete si vízum prodloužit. Žádost podejte min. 2 týdny před ukončením stávajícího víza, na které navážete nebo změníte na vízum studentské v případě, že plánujete studium.

Žádost o prodloužení lze podat pouze on-line na:  www.immi.gov.au/eVisa
Platí pro žádosti podávané z Austrálie, postupujte podle návodu na uvedených stránkách. Doporučujeme předem pročíst odkaz „Before you start your application“! Pro vyplňování formuláře mějte připravený pas, stávající vízum, kreditní kartu. Seznam požadovaných dokumentů je uveden v instrukcí na stránkách australské ambasády.

Budete potřebovat:
– Kopii platného pasu  – stránka s biometrickými údaji
– Finanční krytí, výpis z účtu – min. 1650AUD/měsíc + prostředky na letenku, cca 2000AUD
– Itinerář cesty a vysvětlující dopis o plánech v Austrálii
– Rezervace zpáteční letenky
– Výpis evidence z rejstříku trestů
– Cestovní pojištění na celou plánovanou dobu pobytu – Doporučujeme!

Doba vyřízení:         1-4 týdny
Vízový poplatek:     130–335 AUD

Studentské vízum 157a – s pracovním povolením


NOVINKA! Od 1.7.2016 lze podat žádost pouze online, v každém případě je studentské vízum mnohem výodnějsí v případě, že se rozhodnet v Austrálii studovat. Od 1.7.2016 se vízum dělí na 2 místo původních 8 podkategorií: 500 (studentská víza) a 590 (guardian víza). Každá země je zařazena do tzv. rizikové úrovně 1-3 a každá vzdělávací instituce v Austrálii je také zařazená do rizikové úrovně 1-3. Kombinací rizikovostních úrovní země+školy, na kterou se hlásíte, je žádost o vízum posouzena jako „streamlined“/zrychlená/ nebo „regular“/běžná/. Seznam rizikových skupin zemí a škol není veřejně dostupný. Možnost kontroly máte na webu imigračního úřadu zadáním země původu a vybrané školy. Kombinace – země původu /dle pasu žadatele/ a vybrané školy zároveň určuje i potřebné dokumenty, které je třeba předložit. Vízum přímo závisí na délce studijního pobytu, s platností až na 5 let za předpokladu, že budete celou dobu studovat. Během pobytu lze z Austrálie vycestovat, ale ne porušit dané podmínky.  Vízum má platnost ještě 1 měsíc po ukončení studia včetně pracovního povolení na 40hod. ve 2 po sobě jdoucích týdnech a neomezeně v době svátků, prázdnin a v přestáce mezi kurzy. Pracovní povolení získáte s vízem automaticky! Při studiu na 1 rok a více získáte dokoce + 2 měsíce navíc. Datum platnosti je vždy uveden v dokumentu, který obdržíte!

– Řádně promyslete termín studia a začněte včas na proceduře pracovat
– Studentské vízum tzv. Dependant může získat i celá rodina – více osobní konzultace

Budete potřebovat:

Žádost „Streamline“
– doklad o přijetí na studium (CoE) – zařídíme pro vás
– zaplacené povinné zdravotní pojištění OSHC AU$ 42.50/měsíc, na celou délku víz.
– fotokopie pasu /biometrický/, s platností min. 6 měsíců po návratu
– 1x pasová fotografie
– doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání /úředně přeložený do AJ/
– GTE – dotazník o způsobilosti žadatele /v AJ/
– vízový poplatek – 550AUD
– formulář 956A
– finanční krytí /aktuální bankovní výpis s požadovanou částkou – 19.830AUD/1rok/

Žádost „Regular“
– stejné materiály jako pro „Streamline“ vízum
– Plus: Certifikát o úrovni angličtiny ne starší než 2 roky

Doba vyřízení:                                1-2 týdny
Vízový poplatek:                            550 AUD
Zpracování žádosti a vyřízení:   0 Kč – pro naše klienty

/2.500 Kč + 150 Kč poštovné, pokud nejste naším klientem/

Prodloužení studentských víz z Austrálie:
Online na stránkách imigračního úřadu: www.gimmi.gov.au. Máte-li dostatek finančních prostředků, doporučujeme vyřídit vízum na co možná nejdelší dobu již před odletem. Výhodou jsou nižší ceny jazykových kurzů, v místě pobytu platíte kurzovné v plné ceně a ušetříte další poplatky za prodloužení. Pokud se rozhodnete studium neprodlužovat, jste povinni opustit zemi nejpozději v den platnosti víza uvedeného v eVisa dokumentu! Dlouhodobé pobyty vám kromě úspory nákladů ušetří čas a umožní získat status „Permanent Resident“ i nárok na nižší daně. Čím delší vízum tím větší šance najít dobrou práci, zaměstnavatelé dávají přednost dlouhodobým studentům. Jedinou nevýhodou těchto víz je dokazování finančních prostředků ve výši min. 1.650AUD/měsíc – 19.830AUD/rok!

Partnerské vízum – “Dependant”

Výhodné pro partnerské/manželské páry + děti, pro společné vycestování do Austrálie. Jeden z rodičů nebo páru v Austrálii studuje jako hlavní žadatel, druhý z manželů/partnerů + dítě do 18let cestují jako spolužadatelé. Studium platí pouze hlavní žadatel a získává automaticky vízum s PP stejně jako partner – doprovod,  na 40hod. ve 2 týdnech po sobě jdoucích. Partner může studovat max.12týdnů během doby pobytu. Hlavní žadatel a partner se nemohou vyměnit během doby platnosti víza, výměna je možná až s novou žádostí

Požadovaná kritéria:
– Společný vztah je nutno prokázat
– Manželé notářsky ověřenou kopií oddacího listu + úředně ověřený překlad
– Partneři – prokazují min. 1 rok soužití ve společné domácnosti: schopnost vzájemně se zaopatřit, společný účet, apod. Případně další dokumenty – společný telefonní účet, občanský/řidičský průkaz se stejnou adresou, rezervaci letenek, fotografie, atd. 
Dokumenty k žádosti online jsou vyžadovány zásadně s úředně ověřeným přaladem!

Budete potřebovat:
– Stejné požadavky jako pro studentské vízum
– Plus – Formulář 919 – nominace pro spolucestující – “Dependant”
– Kopie platných pasů všech účastníků žádosti
– 2x fotografie pasového formátu ke každé osobě
– Finanční krytí na celou dobu pobytu za sebe i závislé osoby, min. na dobu 1 roku:

  • Náklady na plánované studium – školné + letenka
  • Životní náklady 1.550 AUD na měsíc a dále podle délky plánovaného pobytu

    –  k tomu 35% v případě, že žadatel/ka je ženatý/vdaná
    –  k tomu 20% na 1 dítě + 8.000 AUD pokud je školního věku
    –  k tomu 15% na každé další dítě + 8.000 AUD pokud jsou školního věku

Doba vyřízení:       4-6 týdnů
Vízový poplatek:   550AUD – hlavní žadatel,  410AUD – spolužadatel,  135AUD – dítě do 18 let
Vyřízení žádosti:   2500Kč,  1600Kč,  900Kč /pokud nejste naši klienti/

Transitní vízum.

Nepotřebujete na méně než 8hod. /s platnou letenkou do cílové destinace zůstanete v transitní hale na letišti/
Potřebujete s mezipřistáním a zdržením na místě 8–72 hodin.
Potřebujete pokud pokračujete stejným letadlem ze stejného letiště /celou dobu pobýváte v transitní hale a nemusíte projít pasovou kontrolou/
– Pozor! Pokud plánujete mezipřistání déle než 72 hod., potřebujete turistické vízum!

Emigrace do Austrálie

Přejděte na stránku Austrálie – Vše o vízech!

Díky častým změnám australské vízové politiky, doporučujeme uvedené informace aktuálně zkontrolovat na stránkách australského imigračního úřadu www.immi.gov.au nebo naším prostřednictvím, před podáním žádosti požadovaného víza! 

Děkujeme za pochopení!