VÍZA DO AUSTRÁLIE

Díky častým změnám australské vízové politiky, doporučujeme uvedené informace aktuálně sledovat na stránkách australského imigračního úřadu: 
www.immi.gov.au nebo naším prostřednictvím, před podáním žádosti požadovaného víza!

Turistické vízum e651
– bez pracovního povolení

Vízum získáte za účelem cestování, návštěvy přátel a rodiny nebo krátkodobého studia. Žádost lze podat pouze on-line dle podmínek imigračního úřadu. Vízum opravňuje ke studiu v délce do 3 měsíců, avšak bez pracovního povolení! Platí pro více vstupů během 1 roku a doba platnosti se počítá ode dne přidělení víza NE od příletu do Austrálie. Během doby platnosti povoluje vstup na území Austrálie přerušovaně, max. vždy 3 měsíce v celku, pak musíte vycestovat mimo území na min. 48hod. Vízum musí mí každý žadatel včetně dětí do 15 let s vlastním pasem. Žadatelé starší 70ti let musí předložit potvrzení o zdravotním stavu. Žádejte nejpozději 14 dní před plánovaným odjezdem. Minimální doba pobytu pro udělení víza s pracovním povolení je 20 týdnů – vízum studentské 157a, za předpokladu, že splňujete požadvané podmínky.

Více na: www.immi.gov.au
/eVisa – vyřizuje Hobart office

» Více

Budete potřebovat: kopii platného pasu a vyplněnou žádost

Doba vyřízení: max. 48 hodin
Vízový poplatek: 0
Poplatek za vyřízení: 500 Kč

Turistické vízum e600 – bez pracovního povolení

Platnost víza – 3, 6 a 12 měsíců, jsou vhodná pro dlouhodobější cestování. Můžete zůstat nepřetržitě až 1 rok od udělení víza na rozdíl od víz e651. Nevýhoda je však o dost složitější vyřizování a vyšší vízové poplatky, klient je posuzován jako rizikovější. Pokud jste již v Austrálii, můžete si vízum prodloužit. Žádost podejte min. 2 týdny před ukončením stávajícího víza, na které navážete nebo změníte na vízum studentské v případě, že plánujete studium.

Žádost o prodloužení lze podat pouze on-line na: www.immi.gov.au/eVisa
Platí pro žádosti podávané z Austrálie, postupujte podle návodu na uvedených stránkách. Doporučujeme předem pročíst odkaz „Before your start your application“! Pro vyplňování formuláře mějte připravený pas, stávající vízum, kreditní kartu. Seznam požadovaných dokumentů je uveden v instrukcí na stránkách australské ambasády.

Budete potřebovat:
– Kopii platného pasu
– stránka s biometrickými údaji
– Finanční krytí, výpis z účtu
– min. 1650AUD/měsíc + prostředky na letenku, cca 2000AUD
– Itinerář cesty a vysvětlující dopis o plánech v Austrálii
– Rezervace zpáteční letenky
– Výpis evidence z rejstříku trestů
– Cestovní pojištění na celou plánovanou dobu pobytu – Doporučujeme!

Doba vyřízení: 1-4 týdny
Vízový poplatek: 130–335 AUD

» Skrýt

Studentské vízum 157a
– s pracovním povolením 


Od 1.7.2016 lze podat žádost pouze online, v každém případě je studentské vízum mnohem výodnějsí pokud se rozhodnete v Austrálii studovat. Od 1.7.2016 se vízum dělí na 2 místo původních 8 podkategorií: 500 (studentská víza) a 590 (guardian víza). Každá země je zařazena do tzv. rizikové úrovně 1 – 3, a každá vzdělávací instituce v Austrálii je také zařazená do rizikové úrovně 1 – 3. Kombinací rizikovostních úrovní země+školy, na kterou se hlásíte, je žádost o vízum posouzena jako „streamlined“/zrychlená/ nebo „regular“/běžná/.
Seznam rizikových skupin zemí a škol není veřejně dostupný. Možnost kontroly máte na webu imigračního úřadu zadáním země původu a vybrané školy. Kombinace – země původu /dle pasu žadatele/ a vybrané školy zároveň určuje i potřebné dokumenty, které je třeba předložit. Minimální doba pobytu pro získání tohoto typu víza je 20 týdnů!

» Více

Vízum přímo závisí na délce studijního pobytu, s platností až na 5 let, avšak za předpokladu, že budete celou dobu studovat. Během pobytu lze z Austrálie vycestovat, ale ne porušit dané podmínky. Vízum má platnost ještě 1 měsíc po ukončení studia včetně pracovního povolení na 40hod. ve 2 po sobě jdoucích týdnech a neomezeně v době svátků, prázdnin a v pauze mezi kurzy. Pracovní povolení získáte s vízem automaticky! Při studiu na 1 rok a více získáte dokonce + 2 měsíce navíc. Datum platnosti je vždy uveden v dokumentu, který obdržíte!

– Řádně promyslete termín studia a začněte včas na proceduře pracovat
– Studentské vízum tzv. Dependant může získat i celá rodina – více osobní konzultace

Budete potřebovat:

Žádost „Streamline“
– doklad o přijetí na studium (CoE)
– zařídíme pro vás
– zaplacené povinné zdravotní pojištění OSHC AU$ 42.50/měsíc, na celou délku víz.
– fotokopie pasu /biometrický/, s platností min. 6 měsíců po návratu
– 1x pasová fotografie
– doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání /úředně přeložený do AJ/
– GTE – dotazník o způsobilosti žadatele /v AJ/
– vízový poplatek – 550AUD
– formulář 956A
– finanční krytí /aktuální bankovní výpis s požadovanou částkou – 19.830AUD/1rok/

Žádost „Regular“
– stejné materiály jako pro „Streamline“ vízum
– Plus: Certifikát o úrovni angličtiny ne starší než 2 roky

Doba vyřízení: 1-2 týdny
Vízový poplatek: 550 AUD
Zpracování žádosti a vyřízení: 0 Kč – pro naše klienty
/2.500 Kč + 150 Kč poštovné, pokud nejste naším klientem/

Prodloužení studentských víz z Austrálie:
Online na stránkách imigračního úřadu: www.gimmi.gov.au. Máte-li dostatek finančních prostředků, doporučujeme vyřídit vízum na co možná nejdelší dobu již před odletem. Výhodou jsou nižší ceny jazykových kurzů, v místě pobytu platíte kurzovné v plné ceně a ušetříte další poplatky za prodloužení. Pokud se rozhodnete studium neprodlužovat, jste povinni opustit zemi nejpozději v den platnosti víza uvedeného v eVisa dokumentu! Dlouhodobé pobyty vám kromě úspory nákladů ušetří čas a umožní získat status „Permanent Resident“ i nárok na nižší daně. Čím delší vízum tím větší šance najít dobrou práci, zaměstnavatelé dávají přednost dlouhodobým studentům. Jedinou nevýhodou těchto víz je dokazování finančních prostředků ve výši min. 1.650AUD/měsíc – 19.830AUD/rok!

» Skrýt

Partnerské vízum
– “Dependant”

Výhodné pro partnerské/manželské páry + děti, pro společné vycestování do Austrálie. Jeden z rodičů nebo páru v Austrálii studuje jako hlavní žadatel, druhý z manželů/partnerů + dítě do 18let cestují jako spolužadatelé. Studium platí pouze hlavní žadatel a získává automaticky vízum s PP stejně jako partner – doprovod, na 40hod. ve 2 týdnech po sobě jdoucích. Partner může studovat max.12týdnů během doby pobytu. Hlavní žadatel a partner se nemohou vyměnit během doby platnosti víza, výměna je možná až s novou žádostí

» Více

Požadovaná kritéria:
– Společný vztah je nutno prokázat
– Manželé notářsky ověřenou kopií oddacího listu + úředně ověřený překlad
– Partneři – prokazují min. 1 rok soužití ve společné domácnosti: schopnost vzájemně se zaopatřit, společný účet, apod.

Případně další dokumenty:
– společný telefonní účet, občanský/řidičský průkaz se stejnou adresou, rezervaci letenek, fotografie, atd. 
Dokumenty k žádosti online jsou vyžadovány s úředně ověřeným překladem!

Budete potřebovat:
– Stejné požadavky jako pro studentské vízum
– Plus – Formulář 919 – nominace pro spolucestující – “Dependant”
– Kopie platných pasů všech účastníků žádosti
– 2x fotografie pasového formátu ke každé osobě
– Finanční krytí na celou dobu pobytu za sebe i závislé osoby, min. na dobu 1 roku:

 • Náklady na plánované studium – školné + letenka
 • Životní náklady 1.550 AUD na měsíc a dále podle délky plánovaného pobytu- k tomu 35% v případě, že žadatel/ka je ženatý/vdaná

– k tomu 20% na 1 dítě + 8.000 AUD pokud je školního věku
– k tomu 15% na každé další dítě + 8.000 AUD pokud jsou školního věku

Doba vyřízení: 4-6 týdnů
Vízový poplatek: 550AUD – hlavní žadatel, 410AUD – spolužadatel, 135AUD – dítě do 18 let Vyřízení žádosti: 2500Kč, 1600Kč, 900Kč /pokud nejste naši klienti/  

» Skrýt

Work & Holiday Visa 462 / 417

Od 1.3.2018 mají občané České Republiky možnost žádat o tento typ víz. Jsou určena věkové kategorii 18-30 let, pro mladé lidi, kteří mají zájem pracovat a cestovat po Austrálii. Víza se udělují na 12 měsíců a jsou určena na podporu kulturní výměny mezi Austrálií a spolupracujícími zeměmi. Kromě ČR mohou o tento typ víz žádat obyvatelé zemí: Argentina, Bangladéš, Chile, Indonésie, Malajsie, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Thajsko, Turecko, Slovensko, USA a Uruguai 
W&H 462 pro první podání žádosti z ČR, W&H 417 pro žádost o prodloužení v místě pobytu-

» Více

Podmínky pro W&H víza:

 • minimálně 18 a maximálně 30 let
 • dostatek finančních prostředků (AUD 5,000)
 • dostatek finančních prostředků na zaplacení zpáteční letenky  
 • splněnou podmínku minimálního dosáhnutého vzdělání – úspěšně dokončil alespoň 2 roky terciárního vzdělávání
 • dostatečnou angličtinu (dokladá se certifikátem)
 • doporučující dopis vydaný institucí, která poskytla vzdělání

Držitel W&H 462 v Austrálii má možnost:

 • cestovat a pracovat v Austrálii po dobu 12 měsíců
 • pracovat u jednoho zaměstnávatele pod dobu maximálne 6 měsíců
 • studovat po dobu maximálně 4 měsíců (17 týdnů)

Co je potřeba vědět před podáním žádosti o W&H vízum:  

 • pro W&H víza je stanovený limit 500 vydaných víz pro Česko na 1 kalendářní rok 
 • O W&H víza nelze žádat online! Žádosti se posílají poštou na ambasádu do Berlína.
 • Vízový poplatek pro získání víz je $ 450 AUD.
 • Platí se patební kartou, ze které si imigrační odečte poplatek 
 • Držitelé W&H víz mají vyšší daňové zatížení.
  – Platí 15% daň do výdělku $ 37 000, 32,5% daň od výdělku $ 37 001 do $ 90 000, 37% daň při výdělku od $ 90 000 do $ 180 000 a při výdělku od $ 180 000 je daňové zaťažanie 45% (držitelé studentské víz delších 6 měsíců neplatí daň z prvních $ 18 200 které vydělají) o

Jaké máte možnosti v Austrálii po skončení W&H víz:
Držitelé 462 W&H víz si mohou víza prodloužit jen 1x. Podmínkou pro prodloužení víz je odpracování minimálně 3 měsíců na farmě, v zemědělství, oblasti turismu nebo pohostinství v severní části Austrálie před podáním druhé žádosti. Maximální délka víz 462 W&H je 24 měsíců. Po vypršení 24 měsíců není možné žádat o další 462 W&H víza. O jiné vízum v Austrálii lze žádat pouze v případě, že u současného víza není uvedeno “No Further Stay” (studentská, turistická…)

Žádné novinky o W&H nepromeškáte:  
Naše agentura podrobně sleduje implementaci a zavedení W&H víz do platnosti. V

Pokud neslpňujete podmínky pro udělení 462 W&H:
Máte-li zájem o Austrálii, máte možnost žádat o jiné typy víz – studentské nebo turistické, kontaktujte nás pro víc informácí!

Zpracováno dle:
http://www.homeaffairs.gov.au/ a www.mzv.cz

» Skrýt

Transitní vízum – pouze pro přestup!

Nepotřebujete: na méně než 8hod., s platnou letenkou do cílové destinace zůstanete v transitní hale na letišti 
Potřebujete: s mezipřistáním a zdržením na místě 8–72 hodin.
Potřebujete: pokud pokračujete stejným letadlem ze stejného letiště – celou dobu pobýváte v transitní hale a nemusíte projít pasovou kontrolou 
Pozor! Pokud plánujete mezipřistání déle než 72 hod., potřebujete turistické vízum!

» Více

 

» Skrýt

 

Emigrace do Austrálie

Připraveno ke zpracování, info najdete také na: www.geministudents.cz/Austrálie

» Více

 

» Skrýt