Jak získat vízum do Kanady?

Od listopadu 2013 byla zrušena vízová povinnost pro občany České republiky, pro krátkodobé pobyty za účelem cestování či návštěvy přátel. Zůstává pouze v případě dlouhodobých pobytů plánovaných za účelem studia, práce, pracovní stáže, dlohodobého studia, apod. Podávat žádosti lze pouze ve Vídni na kanadské ambasádě nebo on-line. Vízové oddělení v Praze bylo zrušeno!

Turistické vízum

Nově od 15.03.2016 je imigračním úřadem vyžadována tzv. Registrace eTa:
eTa “Electronic Travel Authorization” elektronická cestovní registrace pro letecké cesty
– Platnost registrace – max. 5 let nebo po dobu platnosti pasu
– Podání žádosti pouze online na stránkách kanadské ambasády
– Držitelé jiných platných víz do Kanady registraci eTa nepotřebují
– Žádost lze podávat již od 1.8.2015

Budete potřebovat:
– Platný biometrický pas
– Platební kartu a emailovou adresu
– Registrační poplatek:            7 CAD
– Vyřízení na požádání:           500 Kč

Studentské vízum 

Vhodné pro zájemce o studium na více než 6 měsíců, opravňuje ke vstupu do země za účelem studia nebo oblíbeného studijně–pracovního programu Co–Op. Žádost lze podat klasicky písemně u kanadské ambasády ve Vídni nebo on-line ihned po přijetí ke studiu!

Budete potřebovat:
– Elektronicky vyplněné formuláře – v angličtině nebo francouzštině!
IMM 1294E – For Study Permit  – na oficiálních stránkách kanadské ambasády
IMM 5645E – Family Information
– Letter of Aceptance – potvrzení o přijetí ke studiu /vystaví škola na základě přihlášky/
– Biometrický cestovní pas  – platný min. 6 měsíců po návratu
– 2 shodné fotografie – 35 x 45mm, neutrální výraz, podpis na zadní straně + datum narození
– Finanční krytí: 1rok $CAD 10000 /original bankovní výpisy 4 měsíce zpětně/
– Reference banky – písemné potvrzení o zůstatku převedeného na CAD
– Výpis z rejstříku trestů – ne starší než 2 měsíce – v angličtině
– Osoby mladší 18let cestující bez rodičů – úředně přeložený a notářsky ověřený souhlas rodičů + kopii rodného listu /tento dokument by mělo mít dítě u sebe po celou dobu studia/
– Motivační dopis – osobní odůvodnění cesty v angličtině
– Kopii rezervace letenky
– Potvrzení o zaměstnání – délka, pozice, krátká reference
– Potvrzení o studiu doma
– Form IMM5483 – Dokuments Checklist
– Originál dokladu o zaplacení vízového poplatku /platba pouze v EUR na účet ambasády/

Pozor!  
Všechny dokumenty musí být úředně přeloženy do angličtiny, kromě bankovních výpisů, ke kterým by vám měla banka vydat doplňující písemné prohlášení o aktuálním zůstatku převedeného dle kurzovního lístku na kanadské dolary. Neúplná žádost může být důvodem k jejímu zamítnutí!

Doba vyřízení:                                   5 týdnů a více dle náročnosti zpracování
Vízový poplatek:                               115 EUR, on-line kartou VISA/MasterCard /zkontrolujte limit/
Zpracování a vyřízení žádosti:       3500 Kč + 150 Kč poštovné,
 není-li součástí studijního programu

Novinka!
Pracovní povolení – Part Time/20hod. týdně již během studia v případě, že zvolíte program Co-Op, což v minulosti neexistovalo! O programu více na našem webu nebo nás neváhejte kontaktovat.

Studentské vízum pro Co-Op Program

Od 1.6.2014 – pokračují tyto programy v nové podobě! “Language Co–Op” program nahradil nový typ studia “Professional Co–Op”. Studijní část již programu netvoří jazykové, ale pouze kurzy odborně zaměřené – Hospitality Management, Business Management, Marketing, a další! Pouze tento program nabízí studentské vízum s pracovním povolením a to od začátku studia.

Program je rozdělen do 2 částí:
– První část studijní
– Druhá část pracovní

Základní informace
– Délka programu 12+12, 16+16, 24+24, 48+48 týdnů /obvyklá délka je 16+16 týdnů/
– Studium : placená práce /50:50/
– Od  01.06.2014 získáte pracovní povolení již během studia – Part Time – 20hod. týdně po škole
– Placená práce Full Time, plný úvazek ve druhé polovině programu po ukončení studia
– Studenti si hledají práci sami nebo využijí pomoc školy, která je obvykle schopná práci zajisti v restauraci, hotelu, cestovní kanceláři, oblasti služeb, apod.

Working Holiday vízum

Podmínky se od roku 2016 výrazně změnily, aktuální informace sledujte na stránkách kanadské ambasády: www.cic.gc.ca . WHV je jeden z programů „Zažijte Kanadu“ – International Experience Canada – IEC. Umožňuje občanům ČR vycestovat na 1 rok, poznávat Kanadu, pracovat a až 6 měsíců studovat. Od roku 2014 je možné podávat žádost online, což přináší upravené požadavky.

Žádost má 2 fáze = 2 soubory dokumentů:
Soubor 1. kritéria – oddělení IEC, posouzení způsobilost k účasti v programu
– Občan ČR s trvalým pobytem
– Věk 18-35 let
– Formulář programu “Zažijte Kanadu” /IEC/
– Kopie biometrického pasu
– Uhrazení vízového poplatku – 150 CAD
– Založení účtu v aplikaci Kompass + vyplnění základních údajů
– Poplatek je vratný za určitých podmínek /žádost nebyla přijata, žadatel nesplňuje kritéria/. Povolení není vydáno přistěhovalcům, z důvodu náhlé nemoci, trestního záznamu nebo nebyl prokázán návrat do rodné země, dobrovolné odstoupení před vyjádřením ambasády, naplněné kvóty/
– Úplný profesní životopis v AN nebo F
– Program “Zažijte Kanadu” nedovoluje pracovat v oborech: péče o děti/přestárlé, ani ve školách, zdravotnictví, leteckých oborech nebo na lodi!

Soubor 2. způsobilost – Imigrační oddělení posoudí způsobilost k pracovního povolení
Požadované dokumenty k WHV 2014
– Formulář žádosti o pracovní povolení
– Formulář – Informace o rodině
– 2 shodné fotografie 35 x 45 mm s neutrálním výrazem, podpis zadní straně + datum narození
– Výpis z rejstříku trestů ČR bez záznamů, ne starší než 3 měsíce
– Kopie cestovního pasu, platný po celou dobu pobytu v Kanadě a alespoň jeden den po návrat
– Úplný a aktuální profesní životopis v angličtině nebo francouzštině
– Dopis o přijetí do programu Zažijte Kanadu

Doba vyřízení:           4-8 týdnů od podání online žádosti

Program “Zažijte Kanadu” nabízí více kategorií, můžete žádat 2x, vždy však v jiné kategorii. WHV nelze vízum prodloužit, max. platnost je 1 rok. Na místě můžete změnit imigrační status – za účelem studia, stálé práce na studentské nebo pracovní vízum ne však za účelem cestování. Zdravotní prohlídka 
není podmínkou, pokud si ji imigrační oddělení přesto vyžádá, pak je zpoplatněno cca 3000,- Kč. Budete-li vyzváni k předložení dokladu o zdravotním stavu, musíte kontaktovat lékaře určené ambasádou. Při vstupu na území Kanady budete předkládat imigračnímu úředníkovi na letišti doklad o zdravotním pojištění na celou dobu pobytu, které si sjednejte ve chvíli, kdy obdržíte víza! V případě, že doklad nepředložíte, riskujete zamítnutí vstupu do země!

Pracovní vízum

Umožňuje pracovat v Kanadě, ale je obtížné ho získat. Největší šanci máte na základě přímé nabídky práce od kanadského zaměstnavatele, pak můžete o vízum žádat a pracovat legálně. Žádosti bývají ověřovány kontrolním úřadem HRSDC /Human Resources and Skills Development Canada/

Podmínky
– Vyplněný formulář – v angličtině
– Platný biometrický pas, pokud s vámi cestují další osoby,  předložíte kopii i jejich pasů
– 3x shodné fotografie 35 x 45mm s neutrálním výrazem
– Doklady o finančním pro pobyt v Kanadě
– Pro turistické účely je doporučována částka 100 – 150CAD/den
– Doklad o činnosti: potvrzení o zaměstnání, studiu, podnikatelé ŽL, důchodci o příjmu důchodu
– Plán cesty, rezervaci letenky – čím více informací poskytnete, tím větší šance
– Doklad o zajištěném ubytování
– Zdravotní potvrzení
– Zvací dopis nebo pracovní smlouva
– Doklad o zaplacení vízového poplatku – 100 EUR, hotově na účet č. 222611085/0300
/Poplatek ambasádě je nevratný i v případě zamítnutí žádosti/

Doplňující pracovní povolení
– Můžete získat na stáž pokud máte platné studentské vízum
– táž musí být součástí studijního programu ne delší než 50% studijní části

Žádost lze doručit na adresu:
Citizen and Immigration – Work Permit
CPC – Vegreville
6212 – 55 Avenue, Unit 202
Vegreville – Alberta, T9C 1X6
Canada

Pozor!  Každá žádost je posuzována individuálně!
Na základě rozhodnutí konzula můžete být vyzváni k pohovoru, předložení dalších doplňujících dokumentů nebo k lékařské prohlídce. Kanadský imigrační úředník, disponující jistými pravomocemi, může existenci platného víza před vstupem na území Kanady odepřít či zkrátit vyznačením data, do kterého pak musí návštěvník Kanadu opustit. Zápis provede do cestovního pasu u vstupního razítka vyznačením zpátečního letu ze země. Imigrační orgány vyhostí ze země každého, kdo poruší jakýmkoliv způsobem tzv. Kód cestujících a zároveň jsou oprávněny vymáhat peněžitou kauci v řádech stovek až tisíců dolarů, třeba jen při snaze o překročení povolené doby pobytu. Kauce je vratná při odjezdu  z Kanady. Splnění podmínek pro vstup do země, prokazuje návštěvník vyplněním a podpisem deklarace již na palubě letadla a po přistání může být na letišti vyzván ke krátkému pohovoru. Nesplnění podmínek může být důvodem k vyloučení z přepravy.

Doporučujeme! Vyřídit zdravotní pojištění na celou plánovanou dobu pobytu!
Kratší termín s úmyslem doplatit zbývající dobu později, může být rovněž důvodem ke zkrácení povolené délky pobytu imigračním úředníkem. Mezi ČR a Kanadou neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče, proto je zdravotní pojištění důležitou součástí cesty. Náklady na lékařské ošetření ve srovnání s ČR je mnohonásobně vyšší a poskytnutí potřebné péče bez zdravotního pojištění neodpovídá evropskému standard

Kanadský konzulát v Praze je od 10.06.2014 na nové adrese!
Velvyslanectví Kanady
Ve Struhách 95/2
160 00 Praha 6
Česká Republika
E-mail: canada@canada.cz
www.canada.cz

Doprava:
autobusem č.131 od stanice metra A/Hradčanská. Při návštěvě velvyslanectví nesmíte mít žádná elektronická zařízení ani zavazadla. Mobilní telefony uložíte u bezpečnostní služby. Velvyslanectví za uložené věci neodpovídá!

Kanadská ambasáda ve Vídni:
The Canadian Embassy
Immigration section
Laurenzerberg 2
A – 1010
Vienna 
Austria
E-mail: vienn@international.gc.ca
www.canada.at