VÍZA DO KANADY  

V listopadu 2013 byla zrušena vízová povinnost pro občany České republiky, pro krátkodobé pobyty za účelem cestování či návštěvy přátel. Zůstává pouze v případě dlouhodobých pobytů plánovaných za účelem studia, práce nebo pracovní stáže. Podávat žádosti lze pouze ve Vídni na kanadské ambasádě nebo on-line. Vízové oddělení v Praze bylo zrušeno!

Turistické vízum

Od 15.03.2016 je kanadským imigračním úřadem vyžadována:

Elektronická registrace eTa:
Pro všechny občany ČR včetně dětí, platí povinnost žádat o eTA “Electronic Travel Authorization” , elektronickou cestovní registrace pro letecké cesty.  Platí pro každého, včetně dětí s vlastním pasem, kdo chce vycestovat do Kanady za účelem návštěvy, turistiky i studia do 6 měsíců pobytu. 
Registrace je platná max. 5 let nebo po dobu platnosti pasu. Podat žádosti lze pouze online na stránkách kanadské ambasády. Držitelé jiných platných víz do registraci eTa nepotřebují Žádost bývá svchálena obvykle do 72 hodin a potvrzení obdržíte emailem – vytisknete a přiložíte k pasu pro předložení letištní kontrole po příletu do Kanady. 

» Více

Budete potřebovat:
– Platný pas – pouze biometrický! 
– Platební kartu a emailovou adresu
Registrační poplatek:  7 CAD /provádí se pouze elektronicky/
Vyřízení na požádání: 500 Kč /pokud nejste naším studentem/

Pokud se do Kanady právě chystáte a nevíte si rady s podáním žádosti o registraci eTA, využijte našich zkušeností, poradíme vám nebo po předchozí dohodě podáme žádost za vás. 

 1. Žádost můžete podat osobně online na:  
  https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html
 2. Žádost podáme za vás, vyplňte přiložený formulář a zašlete na náš email:  eTA ON

» Skrýt

Studentské vízum

Vhodné pro zájemce o studium na více než 6 měsíců! Opravňuje ke vstupu do země za účelem studia – jazykového, odborného, vysokoškolského kurzu nebo oblíbeného studijně–pracovního programu Co–Op. Žádost o studentské vízm lze podávat pouze on-line na stránkách kanadského imigračního úřadu až po přijetí ke studiu! 
Doba vyřízení trvá 1-2 týdny, liší se však případ od případu.

POZOR!
K 31.7.2018 dochází k zásadním změnám z nařízení kanadského imigračního úřadu: Všichni žadatelé o studentské vízum jsou povinni předložit biometrické údaje – scan oka a otisky prstů a z toho důvodu cestovat do Visa Admission Centre ve Vídni, Varšavě, Düsseldorfu, . . . a dalších míst k tomuto účelu určených. Město Praha zatím není v seznamu!

» Více

Budete potřebovat:
– Elektronicky vyplněný formulář – v AJ nebo F 
– Letter of Acceptance – potvrzení o přijetí ke studiu
    /vystaví škola na základě přihlášky/
– Biometrický cestovní pas – platný min. 6měs. po návratu
– 1x scan fotografie – 35 x 45mm /neutrální výraz/
– Finanční krytí: 1rok $CAD 10000
    /original bankovní výpisy 4 měs. zpětně/
– Reference banky
    /písemné potvrzení o zůstatku v CAD/

Neúplná žádost může být důvodem k jejímu zamítnutí!

Doba vyřízení: 5 týdnů a více dle náročnosti zpracování
Vízový poplatek: 115 EUR, on-line kartou VISA/MasterCard
/zkontrolujte limit/  

» Skrýt

Studentské vízum pro Co-Op Program

Studentské vízum s pracovním povolením! Od 1.6.2014 – pokračují tyto programy v nové podobě! Dříve Work & Study, následně “Language Co–Op” program, který nahradil nový typ studia “Professional Co–Op”. Studijní část programu již netvoří kurzy jazykové, ale pouze odborně zaměřené, jako např. Hospitality Management, Business Management, Marketing, International Trade, a další. Proto je také vízum chápáno odlišně od klasického studentského víza. Stejně jako Co-Op program je také vízum děleno a sice na “Study Permit” a “Work Permit” Pokud se žádostí uspějete, obdržíte povolení ke vstupu do země, konečné právo na rozhodnutí má imigrační úředník při příletu do Kanady. Vyřízení trvá 2-6 týdnů, je posuzováno individuálně!

» Více

Pouze tento typ programu nabízí studentské vízum s pracovním povolením již od začátku studia.

Program je rozdělen do 2 částí:
– První část studijní
– Druhá část pracovní

Základní informace
– Délka programu 12+12, 16+16, 24+24, 48+48 týdnů /obvyklá délka je 16+16 týdnů/
– Studium : placená práce /50:50/

Od 01.06.2014 získáte PP již během studia – Part Time – 20hod. týdně po škole – Full Time – placená práce, plný úvazek ve druhé polovině programu po ukončení studia. Studenti si hledají práci sami nebo s pomocí školy, která je obvykle schopná práci zajistit v restauraci, hotelu, cestovní kanceláři, oblasti služeb, apod.

» Skrýt

Working Holiday 

Od roku 2016 se podmínky změnily, dobrá zpráva je, že občané ČR mají stále možnost vycestovat i v roce 2018 a získat pracovní víza Working Holiday v rámci programu Zažijte Kanadu na 1rok. Stále však zůstává přidělena kvóta pro zájemce, je omezen počet lidí, jímž bude WHV uděleno. Aktuálně sledujte stránky kanadské ambasády: www.cic.gc.ca, WHV je jeden z programů „Zažijte Kanadu“ – International Experience Canada /IEC/. 
Program “Zažijte Kanadu” (IEC) je odvozen od anglického oficiálního názvu International Experience Canada (IEC). Umožňuje vycestování do Kanady za prací a až měsíců studia. Je rozdělen do 3 kategorií, které však mohou mít rozdílné podmínky pro udělení pracovního povolení: Working Holiday /Pracovní prázdniny/, Young Professional, International Co-op, Intership.

Podmínky pro WHV:
Doba vyřízení:
4-8 týdnů od podání online žádosti!

» Více

Podmínky pro získání working holiday víz:

 • Být občanem ČR
 • Věk 18 – 35 let (včetně dne podání přihlášku do poolu)
 • Adresu trvalého bydliště v ČR
 • Finanční ekvivalentem 2500 CAD. 
 • Platný biometrický pas po celou dobu pobytu 
  /pokud ne, vízum bude uděleno pouze na dobu platnosti pasu/ 
 • Cestovní pojištění na celou dobu pobytu  
 • Zpáteční letenka, nebo prokazetelně dostatek financí 
 • Vízový oplatek – 250 CAD. 
 • Programu WHV jste se nikdy neúčastnili.
 • Pozor, některým zájemcům v roce 2017 i 2018 byla žádost zamítnuta z důvodu podání žádosti ze zahraničí, proto doporučujeme žádat z území ČR. Informace o povinnosti účastníků žádat z území ČR dohledatelná na stránkách CIC
  /Oficiální zdroj IEC/

Celým procesem byste měli být systémově vyzýváni a informováni o dalších krocích, takže se nebojte, že byste nevěděli, co dál dělat. Můžete žádat max. 2x, vždy však v jiné kategorii. WHV nelze vízum prodloužit, max. platnost je 1 rok. Na místě můžete změnit imigrační status – za účelem studia, stálé práce na studentské nebo pracovní vízum, ne za účelem cestování. Zdravotní prohlídka 
není podmínkou, pokud si ji imigrační oddělení přesto vyžádá, pak je zpoplatněno cca 3000,- Kč. Budete-li vyzváni k předložení dokladu o zdravotním stavu, musíte kontaktovat lékaře určeného ambasádou. Při vstupu na území Kanady budete předkládat imigračnímu úředníkovi na letišti doklad o zdravotním pojištění na celou dobu pobytu, které si sjednejte ve chvíli, kdy obdržíte víza! V případě, že doklad nepředložíte, riskujete zamítnutí vstupu do země!

Proces žádosti o vízum v rámci programu Zažijte Kanadu:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/iec/become-candidate.html 

Grafické znázornění:   iec-online-application-eng

» Skrýt

Pracovní vízum

Pro dospělého člověka, který chce v Kanadě pracovat je poměrně dost těžké získat pracovní vízum. K tomu, abyste o takové vízum mohl/a žádat, potřebujete nejdříve nabídku práce od kanadského zaměstnavatele. Ten musí přesně odůvodnit, proč zrovna vy jste potřebný pro danou pozici. Pokud jsi takovou nabídku dostanete, pak máte možnost o pracovní vízum zažádat a to na kanadském velvyslanectví ve Vídni. Následně po podání žádosti ji začne posuzovat oddělení HRSDC /Human Resources and Skills Development Canada/- kontrolní úřad, který má konečné slovo a rozhodne o přidělení víza či jeho zamítnutí. Žádost o pracovní povolení vyžaduje mnoho formalit a je to poměrně náročná záležitost. 
Pozor! Každá žádost je posuzována individuálně! Na základě rozhodnutí konzula můžete být vyzváni k pohovoru, předložení dalších doplňujících dokumentů nebo k lékařské prohlídce. 

» Více

Podmínky pro pracovní vízum:
– Vyplněný formulář – v angličtině
– Platný biometrický pas
    /další osoby s vámi cestující předloží kopii pasu/ 
– 3x shodné fotografie 35 x 45mm s neutrálním výrazem
– Doklady o financích pro pobyt v Kanadě
    /Pro turistické účely je doporučována částka 100 – 150CAD/den/ 
– Potvrzení o zaměstnání, studiu, podnikatelé ŽL, důchodci o příjmu důchodu
– Plán cesty, rezervaci letenky
     /čím více informací, tím větší šance/ 
– Doklad o zajištěném ubytování
– Zdravotní potvrzení
– Zvací dopis nebo pracovní smlouva
– Doklad o zaplacení vízového poplatku – 100 EUR
    /Poplatek je nevratný za všech okolností/

Doplňující pracovní povolení – Můžete získat na stáž pokud máte platné studentské vízum – táž musí být součástí studijního programu ne delší než 50% studijní části. Žádost lze doručit na adresu:
Citizen and Immigration – Work Permit
CPC – Vegreville
6212 – 55 Avenue, Unit 202
Vegreville – Alberta, T9C 1X6
 Canada

 

 

 

» Skrýt

 

Pozor! 

Při příletu budete procházet kontrolou. Kanadský imigrační úředník, disponuje pravomocemi, může existenci platného víza před vstupem na území Kanady odepřít nebo zkrátit vyznačením data, do kterého musí návštěvník Kanadu opustit. Zápis provede do cestovního pasu u vstupního razítka a vyznačí zpáteční let ze země. Imigrační orgány vyhostí každého, kdo jakkoliv poruší tzv. Kód cestujících, a jsou oprávněny vymáhat peněžitou kauci v řádech stovek až tisíců dolarů, třeba jen při snaze o překročení povolené doby pobytu. Kauce je vratná při odjezdu. Splnění podmínek pro vstup do země, prokazuje návštěvník vyplněním a podpisem deklarace již na palubě letadla a po přistání může být na letišti vyzván ke krátkému pohovoru. Nesplnění podmínek může být důvodem k vyloučení z přepravy.

Doporučujeme! Vyřídit zdravotní pojištění na celou dobu pobytu! Kratší termín s úmyslem doplatit zbývající dobu později, může být rovněž důvodem ke zkrácení pobytu. Mezi ČR a Kanadou neexistuje dohoda o bezplatném poskytování zdravotní péče, zdravotní pojištění je důležitou součástí cesty. Náklady na lékařské ošetření jsou mnohonásobně vyšší a poskytnutí potřebné péče bez pojištění neodpovídá evropskému standardu!