Jak získat vízum na Nový Zéland?

Již delší dobu je občanům České republiky umožněn bezvízový styk do 90 dnů pobytu. Povolení ke vstupu na území Nového Zélandu přiděluje imigrační úředník po příletu do země, během pasové kontroly na letišti. Jako turista můžete odletět kdykoliv se rozhodnete Nový Zéland navštívit.

Turistické vízum  

Pro bezproblémový vstup do země udělejte následující:
– Mějte u sebe řádně vyplněnou vstupní kartu, kterou obdržíte na palubě letadla
– Předložte zpáteční letenku s návratem do 3 měsíců
– Předložte doklad o finančním zabezpečení min. 1000NZD/měsíc – bankovní výpis nebo platební kartu
– Nikdy neberte s sebou zvířata, živočišné produkty, rostliny, jídlo, apod.
Více na: customs.govt.nz/ New Zealand Passenger Arrival Card

Prodloužení pobytu:
– Na nejbližší imigrační úřad a zažádejte o turistické nebo studentské vízum
– Předložte rezervaci zpáteční letenky
– Vyplňte formulář /k dispozici na úřadě/, dodejte fotografii
– Předložte důkaz o dostatečném finančním zabezpečení

Písemnou žádost můžete zaslat na adresu:
Immigration New Zealand
Level 5, HSBC Tower
1 Queen Street, Auckland
New Zealand

Osobně pokud se v místě nacházíte
Více na:  www.immigration.govt.nz

Studentské vízum 

Doporučujeme zájemcům o studium na více než 3 měsíce! Do 3 měsíců pobytu vízum nepotřebujete, nad 3 měsíce má ČR vůči Novému Zélandu vízovou povinnost. Se žádostí se musíte obrátit na kancelář NZ ambasády v Londýně.

Od roku 2014 existuje studentské vízum automaticky s pracovním povolením:
– Studenti mohou legálně pracovat 20hod. týdně i v případě, že studují na NZ min. 14dní
– Získáte 1 měsíc víza navíc s PP po ukončení kurzu, můžete cestovat i pracovat
– Studující více než 1 rok mohou pracovat neomezeně během prázdnin

Budete potřebovat:
– Potvrzení o přijetí ke studiu /získáte u nás/
– Potvrzení o zaplacení studia /získáte od nás/
– Vyplněný formulář v angličtině
– Platná cestovní pas /biometrický/
– Pasovou fotografii s neutrálním výrazem /zadní strana – jméno, datum nar., podpis/
– Důkaz o finanční krytí – originál bank. výpisů za poslední 2 měsíce před podáním žádosti
– Žádost vyřídit za vás – potřebné formality, konečné rozhodutí je však na ambasádě

Doba vyřízení:                 28 pracovních dnů  /10 dnů za expres příplatek 24 GBP a platnými dokumenty/
Vízový poplatek:             140 GBP /nevratný i v případě zamítnutí žádosti/
Vyřízení žádosti:             2.500 Kč /pokud nejste naším studentem/

Od 10.12.2012 je otevřená nová vízová kancelář v Londýně:
Immigration New Zealand
London Area Office /VAC/
New Zealand Visa Application Centre
TT Visa Service Ltd
Burwood House
14-16 Caxton Street
London
SW1H 0QY
United Kingdom
E-mail: ttslondonnz@ttsvisas.com
Phone: +44 203 582 7499
Web: www.ttsnzvisa.com

Working Holiday Visa

Dohoda mezi ČR a NZ exituje od roku 2005. Umožňuje žadaelům bez dětí ve věku 18–35 let včetně, vycestovat na Nový Zéland na 1 rok. V rámci programu jako občan ČR máte možnost získat WH vízum, na jehož základě vám novozélandské úřady při příjezdu udělí pracovní povolení, můžete neomezeně pracovat a cestovat. V rámci snížení nákladů vám toto vízum dovoluje neomezeně pracovat a cestovat, pracovat a můžete až  6 měsíců studovat.
Více na:  www.immigration.govt.nz
Žádat můžete online na: Immigration new Zealand electronic visa

Podmínky žádosti:
– Věk 18-35 let
– Občan ČR nebo status trvalý pobyt
– Bezdětný/ná
– Žádost mohou podávat i manželé, každý však vlastní žádost
– WHV můžete získat pouze 1x
– Platnost 12 měsíců od vstupu na území NZ

Požadavky ambasády:
– Splněné výše uvedené podmínky
– Platný biometrický cestovní pas, min. 6 měsíců po návratu
– Vyplněný formulář v angličtině je-li žádost v papírové formě
– 2x foto pas. formátu s neutrálním výrazem
– Doklad o finančním krytí, min.4200 NZD, cca 72000 Kč /originál aktuálního bankovního výpisu/
– Vízový poplatek: 120 NZD nebo 60 GBP
– Rezervace zpáteční letenky
– Zdravotní pojištění na celou dobu pobytu

Jak postupovat:
– Registrujte se na stránkách NZ ambasády:  immigration.govt.nz
– Vpravo – on-line services – vyberte možnost WHV
– Zaškrtněte zemi původu – ČR
– Klikněte na odkaz „Apply now“
– Postupně vyplňte formulář /zadávejte přesné údaje/
– Platbu proveďte platební kartou ve chvíli podání /poplatky jsou stejné jako u běžné žádosti/

WHV obdržíte do 3-5 pracovních dnů pokud budou schválena. Elektronickou verzi vytisknete a přiložte k pasu. Schválené žádosti jsou uloženy v databázi NZ imigračního úřadu a informace jsou používány také pro schválení pracovního povolení

Working Holiday Scheme – On-line aplikace:
Je způsob elektronického podání žádosti o pracovní vízum nebo pracovní povolení online na webových stránkách Immigration New Zealand pro Multiple Entry Work Visa. Čas strávený mimo NZ však ztrácíte! Nepočítá se do doby platnosti Working Holiday Scheme

Multiple Entry Work Visa /vícevstupové pracovní vízum/

Je vydáno jakmile je vaše Working Holiday Scheme aplikace schválena a je platné pro stejné období jako pracovní povolení. Umožňuje opustit a znovu se vrátit na Nový Zéland po celou dobu ročního pobytu na ostrově v rámci WHS.

Žádat on-line může:
– Žadatel ve věku 18-35 let
– Systém vyžaduje platební kartu Visa/MasterCard k zaplacení vízového poplatku pro ukončení žádosti.
– Podání žádosti – výhradně online!

Elektronická víza nebo pracovní povolení
Fungují stejným způsobem je místo štítku vlepeného do pasu budete mít vytištěnou elektronickou verzi, kterou do pasu vložíte. Informace se používají také pro povolení vstupu na palubu letadla k návrátu na Nový Zéland v případě vycestování nebo určení nároku na pracovní povolení. Je nezbytné mít výtisk stále u pasu!

Zaměstnavateli na Novém Zélandu
Předložíte výtisk elektronických víz nebo pracovní povolení, informace o podmínkách zaměstnání. Můžete se také přihlásit na webové stránky “Immigration New Zealand” a ukázat podrobnosti o pracovním vízu nebo povolení o práci.

Zůstat déle nelze
Maximálně 1 rok nebo podat žádat o prodloužení můžete u příslušného imigračního úřadu o studijní nebo pracovní povolení, změníte pobytový status. V případě, že jste v rámci WHS pracovali 3 měsíce v oblasti zahradnictví nebo vinařství, můžete žádat o Working Holiday Extension Permit.

Zpracování žádosti
J
e-li úspěšně odeslána, můžete obdržet odpověď během několika dnů, ale být vyzvání k poskytnutí dalších informací. Pokud o žádosti ještě nebylo rozhodnuto, můžete ji zrušit, ale poplatek za podání žádosti se nevrací

Working Holiday Extension Permit + 3 měsíce navíc

Podmínky žádosti:
– Vyplněný formulář v angličtině – nelze žádat online
– 2x aktuální fotografie pasového formátu
– Zaplacení poplatku za projednání žádosti – 120 NZD přímo na úřadě při podání žádosti
– Doklad o historii zaměstnání, reference, pracovní smlouvy, apod.
– Rezervace zpáteční letenky nebo doklad o dostatečném finančním krytí pro zpáteční cestu
– Žádost zašlete na nejbližší imigrační úřad.
– Poplatky a adresy imigračních úřadů si můžete najít na:  immigration.govt.nz

 

Pracovní vízum

Temporary Work /práce krátkodobá/
Získáte pouze v těchto případech!  Více na:  immigration.govt.nz

– Dostanete konkrétní pracovní nabídku /smlouvu/ od novozélandského zaměstnavatele,
– Cestujet pracovně – pracovní cesta za konkrétním účelem – veletrh, workshop, apod.
– Jste student a chcete získat i pracovní zkušenosti
– Chcete se připojit k partnerovi a pracovat

Seasonal Work in Horticulture and Viticulture Industries /sezónní práce v zahradnictví,  vinařství/

Recognised Seasonal Employer Policy (RSE)
Podmínky
– 18 a více let
– Nabídka pracovní pozice od zaměstnavatele, splňující požadavky stanovené NZ vládou
– Splňujete zdravotní požadavky
– Prokážete opravdový zájem o práci – motivační dopis a plány po návratu do ČR
– Zdravotní pojištění na celou dobu – pojišťovací společností, která má svého zástupce na NZ
– Nacházíte se mimo území Nového Zélandu
– yplněná žádost – anglicky, hůlkovým písmem
– 1x fotografie pasového formátu
– poplatek za projednání žádosti – 100 GBP/200 NZD

Supplementary Seasonal Employment (SSE) Work Policy
Podmínky:
– 18 a více let
– racovní nabídka
– Dobrý zdravotní stav
– Opravdový zájem o práce – motivační dopis v angličtině
– Zdravotní pojištění
– Nacházíte se mimo území NZ
– Vyplněný formulář
– 1x foto pas. formátu
– Vízový poplatek 100 GBP/200 NZD
– Motivační dopis
– Dopis s plány do budoucna

Pracovní povolení na 6 měsíců získá pouze žadatel, který na území Nového Zélandu již pobývá. Počet nabídek je omezen a odpovídá počtu pracovních míst prověřených novozélandskými úřady jako vhodný zaměstnavatel. Pracovní vízum vyžaduje velmi pečlivou přípravu a spoustu dokumetů. Hledání stálé práce a imigrace jsou velmi obtížné!

O pracovní povolení NEMŮŽETE žádat pokud:

  • SSE povolení jste již získali
  • Měli jste už povolení v rámci Transitioning to Recognised Seasonal Employer (TRSE)
  • V rámci současného pobytu jste na NZ obdrželi jiné pracovní povolení včetně WHV